240 milli� forintr�l 24 milli�ra��sz�ll�totta le alapt�k�j�t a Gard�nia Nyrt. a h�tf�i k�zgy�l�s az igazgat�s�g javaslat�ra - mondta a k�zgy�l�st k�vet�en Holler Iv�n, az igazgat�s�g eln�ke az MTI-nek.

T�j�koztat�sa szerint a t�rsas�g saj�t t�k�je��vesztes�g k�vetkezt�ben az alapt�ke (jegyzett t�ke) k�tharmada al� cs�kkent. A c�g m�rleg szerinti saj�t t�k�je 2007 v�g�n 54 milli� forint, m�g egy �vvel kor�bban 314 milli� forint volt.��

A vesztes�g rendez�se �rdek�ben hat�roztak az alapt�ke lesz�ll�t�s�r�l a 2 milli� 400 ezer darab��r�szv�ny 100 forint n�v�rt�kr�l 10 forint n�v�rt�kre��cs�kkent�s�vel.

A tavalyi �rbev�tel 1 milli�rd 364 milli� forintot �rt el,��ez 4 sz�zal�kkal��haladta meg az��el�z� �vi forgalmat. A 2007. �vi �rbev�telben��631 milli� forintot megk�zel�tette az ingatlan �rt�kes�t�sb�l sz�rmaz� bev�tel.��Ezzel befejez�d�tt az ingatlan-�rt�kes�t�si folyamat, mivel a c�g tov�bbi ingatlannal nem rendelkezik.��Az egykor jelent�s mennyis�g� f�gg�nyt el��ll�t� v�llalkoz�s gy�rt�ssal ma m�r nem foglalkozik, �rbev�tele�� keresked�sb�l sz�rmazik.

Az igazgat�s�g��az elgondol�sok szerint cs�delj�r�s keret�ben rendezn� a c�g gazdas�gi- p�nz�gyi helyzet�t, ez�rt ennek lefolytat�s�ra tesz javaslatot m�jus 26-ai k�zgy�l�snek. Amennyiben ez nem siker�l, akkor az igazgat�s�g felsz�mol�si elj�r�sra tesz ind�tv�nyt, de a d�nt�s a k�zgy�l�s kez�ben van - hangoztatta az eln�k.��Holler Iv�n egy�bk�nt l�t es�lyt a hitelez�kkel val� megegyez�sre.

Az igazgat�s�g eln�ke k�z�lte:��a c�gnek mintegy 300 milli� forintos tartoz�sa van a sz�ll�t�k fel�, viszont a v�llalat a��banki hiteleit teljes eg�sz�ben visszafizette. A megegyez�s - mint r�mutatott - att�l is f�gg, hogy a megl�v� g�peket, eszk�z�ket mik�nt tudj�k �rt�kes�teni. Emellett van �ruk�szlet �s �rt�kes�thet� h�res m�rkan�v is- tette hozz�.

A v�llalat �zemi eredm�ny rovat�ba 276 milli� forint vesztes�get, a 2006-os vesztes�gn�l 4 sz�zal�kkal t�bbet k�nyveltek el. A p�nz�gyi eredm�ny 14 milli� forint volt 2007-ben, 76 sz�zal�kkal alacsonyabb, mint 2006-ban. A Gard�nia Nyrt. m�rlegf��sszege 444 milli� forint, 62 sz�zal�kkal alacsonyabb, mint 2006-ban.