A g�zpiaci verseny szempontj�b�l is elemzi az Eur�pai Bizotts�g az OMV osztr�k �s a Mol magyar olaj- �s g�zipari c�gek esetleges f�zi�j�nak hat�s�t, k�l�n�s tekintettel arra, hogy a felvetett �sszeolvad�ssal az uni�s g�zvezet�k-beruh�z�s, a Nabucco legnagyobb r�szv�nyese j�nne l�tre, der�l ki abb�l a v�laszb�l, amelyet Neelie Kroes verseny�gyi biztos adott egy rom�n eur�pai parlamenti k�pvisel�nek.

Az OMV-Mol f�zi�s hat�sainak vizsg�lat�t az osztr�k c�g k�rte, j�llehet hivatalos aj�nlatot a felv�s�rl�sra m�g nem tett, �s a magyar v�llalat vezet�i jelezt�k, hogy nem �rtenek egyet a f�zi� gondolat�val.

Daniel Daianu rom�n liber�lis EP-k�pvisel� �r�sos k�rd�s�re �r�sban v�laszolva Kroes jelezte, hogy mivel folyamatban l�v� vizsg�latr�l van sz�, annak r�szleteir�l nem adhat t�j�koztat�st. Azt azonban lesz�gezte, hogy Br�sszel minden olyan piacon gondosan elv�gzi a vizsg�latot, amelyet a felvetett �gylet �rinthet, �gy a g�zpiacon is.

Ut�bbi szempontj�b�l a bizotts�g vizsg�lja az OMV ausztriai, baumgarteni g�zeloszt�k�zpontj�ra alapozott, hivatalos nev�n k�z�p-eur�pai g�zkereskedelmi platform (Central European Gas Hub) szerep�t is, ennek tov�bbfejleszt�s�re az OMV �s az orosz Gazprom janu�rban vegyesv�llalati meg�llapod�st k�t�tt.

Egy m�sik lehets�ges hat�s a region�lis �remelked�s

A rom�n k�pvisel� egyebek k�z�tt arr�l �rdekl�d�tt, hogy a bizotts�g figyelembe veszi-e az esetleges OMV-Mol f�zi� hat�s�t a region�lis ell�t�sra, benne az �rak potenci�lis emelked�s�re. Aggodalm�t fejezte ki az OMV-ben k�zel 20 sz�zal�kot birtokl�, abu-dzabi �llami alap esetleges befoly�sa, tov�bb� amiatt is, hogy ha a bizotts�g a finom�t�kapacit�s egy r�sz�nek elad�s�t szabja felt�tel�l, a jelenlegi Mol-vagyon egy r�sze uni�n k�v�li orsz�gok c�geihez ker�lhet.

Kroes a vizsg�lat lez�rult�ig t�relmet k�rt a k�pvisel�t�l az �rdemi r�szletek ismertet�s�re, de jelezte, hogy az elemz�sben minden, a v�rhat� versenyhat�sokat �rint� t�nyez�t figyelembe vesznek, �gy a region�lis vonatkoz�sokat �s a r�szv�nyesek k�zti meg�llapod�sokat kis.

Az uni�s szab�lyok szerint a br�sszeli bizotts�gnak j�lius 22-ig kell d�nt�st hoznia az OMV beadv�ny�val kapcsolatban.