Az els� negyed�v v�g�n �sszesen 6 251 milli�rd forint vagyont kezeltek a Befektet�si Alapkezel�k �s Vagyonkezel�k Magyarorsz�gi Sz�vets�ge (Bamosz) tagjai - k�z�lte a sz�vets�g szerd�n.

Az �sszvagyonon bel�l a befektet�si alapok vagyona 3 145 milli�rd forint, az alapokon k�v�l kezelt vagyon 3 106 milli�rd forint volt 2008. m�rcius v�g�n.

A jelent�s megjegyzi, hogy a vagyonkezelt vagyon egy r�sze befektet�si alapokban van, �gy �tfed�s jelentkezik a k�t kezelt vagyonk�r k�z�tt. Tov�bb� egyes befektet�si alapok portf�li�j�ban is tal�lhat�ak m�s alapok befektet�si jegyei. E duplik�ci�kat figyelmen k�v�l hagyva a nett� vagyon a befektet�si alapok eset�ben 2.919 milli�rd forint, m�g az egy�ttes vagyon eset�ben 5.708 milli�rd forint.

Az alapokon k�v�l kezelt vagyon 9,1 sz�zal�kkal cs�kkent az els� negyed�vben, a befektet�si alapok vagyona pedig 1,4 sz�zal�kkal m�rs�kl�d�tt.

Az alapokon k�v�li vagyon jelent�s cs�kken�s�t az okozta, hogy az egyik tag vagyonkezel�si tev�kenys�ge megsz�nt, �s az �ltala kezelt vagyon Bamosz-k�r�n k�v�lre ker�lt.

A vagyonkezelt vagyonon bel�l a legnagyobb k�rt a p�nzt�ri vagyonok, els�sorban a mag�nnyugd�jp�nzt�rak sz�m�ra kezelt vagyonok alkotj�k. Ezek a teljes kezelt vagyon 59,7 sz�zal�k�t teszik ki, �rt�k�k az els� negyed�v v�g�n 1.856 milli�rd forint volt.

A 969 milli�rd forintnyi biztos�t�i vagyon 31,2 sz�zal�kos r�szar�nyt k�pvisel az alapokon k�v�l kezelt vagyonb�l. A biztos�t�i vagyonon bel�l mintegy 404 milli�rd forintot a unit-linked term�kek tesznek ki.

A marad�k 9,1 sz�zal�kot az egy�b kezelt vagyonok teszik ki, ezek �rt�ke 281 milli�rd forint volt az els� negyed�v v�g�n.

A kezelt vagyon 60,1 sz�zal�ka belf�ldi �llampap�rokban �s kincst�rjegyekben van, 19,1 sz�zal�ka k�lf�ldi r�szv�nyekben, 7,4 sz�zal�ka hazai r�szv�nyekben, 21,3 sz�zal�ka befektet�si jegyekben, az ingatlanok ar�nya pedig 0,9 sz�zal�kot k�pvisel.

Az els� negyed�vben a vagyonkezelt vagyonon bel�l �sszess�g�ben a hazai r�szv�nyek ar�nya cs�kkent, a k�lf�ldi r�szv�nyek �s a befektet�si jegyek ar�nya pedig n�tt.