Az �llamad�ss�g Kezel� K�zpont (�KK) �ltal szerd�n rendezett hat �s tizenk�t h�napos diszkont kincst�rjegy aukci�n - a hossz� ideig tart� trendet k�t hete megt�r� cs�kken�s ut�n - ism�t emelkedtek az �tlaghozamok, mik�zben az el�z� aukci�hoz k�pest a h�rom h�napos aukci�n kiss� cs�kkent, a tizenk�t h�napos aukci�n pedig kiss� n�tt a beny�jtott aj�nlatok �sszege.

Az �KK k�t h�ttel ezel�tti aj�nlat�val megegyez�en 25 milli�rd forint �rt�kben hirdetett meg hat h�napos diszkont kincst�rjegyet (D081119) szerd�n - k�t hete m�g egy kor�bbi kincst�rjegyre (D080924) k�rtek aj�nlatokat. A beny�jtott aj�nlatok a k�t h�ttel ezel�tti h�romszoros t�ljegyz�s ut�n most csak k�t �s f�lszeresen haladt�k meg a felk�n�lt �sszeget.

Az aukci�n 8,72 sz�zal�kos �tlaghozam alakult ki, a kor�bbi aukci�k sorrendben 8,07, 8,23, 8,47, 8,81 �s 8,39 sz�zal�kos �tlaghozama ut�n. Az aukci�n el�rt legalacsonyabb hozam 8,50 sz�zal�k, a legmagasabb 8,75 sz�zal�k lett.

A meghirdetett 25 milli�rd forintra az els�dleges forgalmaz�k 77 (k�t hete 72) aj�nlatot ny�jtottak be 61,44 milli�rd forint (k�t hete 73,60 milli�rd forint) �rt�kben. Az �KK 46 (k�t hete 39) aj�nlatot fogadott el a teljes meghirdetett �sszegre.

Az aukci�n kibocs�tott k�tv�nyek �sszege v�g�l 32,50 milli�rd forint lett.

N�tt a 12 h�napos kincst�rjegy hozama is

Az �llamad�ss�g Kezel� K�zpont (�KK) cs�t�rt�ki tizenk�t h�napos diszkont kincst�rjegy aukci�j�n a hosszabb ideje tart� emelked� trendet megt�r� megel�z� aukci� ut�n - az akkorin�l nagyobb t�ljegyz�s mellett - n�tt az �tlaghozam.

Az �KK - az �nnep miatt cs�t�rt�k helyett m�r szerd�n megrendezett aukci�j�n - 40 milli�rd forint �rt�kben hirdetett meg 12 h�napos diszkont kincst�rjegyet (D090408) �rt�kes�t�sre. Az els�dleges forgalmaz�k 117 (k�t hete 113) aj�nlatot ny�jtottak be 84,55 (k�t hete 71,77 milli�rd forint) �rt�kben. Az �KK most 80 (k�t hete 83) aj�nlatot fogadott el a teljes meghirdetett �sszegre. A t�ljegyz�s 2,1-szeres volt a k�t h�ttel ezel�tti aukci� 1,79-szeres t�ljegyz�se ut�n.

Az aukci�n 9,07 sz�zal�kos �tlaghozam alakult ki. A kor�bbi aukci�k �tlaghozama sorrendben 8,23, 8,51, 8,75, 9,13 �s 9,00 sz�zal�k volt. A mostani aukci�n el�rt legmagasabb hozam 9,10 sz�zal�k, a legalacsonyabb pedig 8,75 sz�zal�k lett.

Az aukci�n kibocs�tott k�tv�nyek �sszege v�g�l 48,00 milli�rd forint lett.