Strat�giai egy�ttm�k�d�si meg�llapod�st k�t�tt a Magyar Telekom az IKO Production Kft-vel, amely szerint a k�z�s tulajdonban l�v� IKO-Telekom Media Holding Zrt. eszk�zeit felosztj�k, �gy a Magyar Telekom megszerzi a holding tulajdon�ban l�v� k�t �n�ll� interakt�v szolg�ltat� t�rsas�g, az IKO New Media Kft. �s az IKO Content and Rights Kft. teljes tulajdonjog�t. Ugyanakkor a Magyar Telekom megv�lik az RTL Klubt�l, �s mindez�rt cser�be kap m�g�2 milli�rd forintot.

A B�T hivatalos honlapj�n szerd�n k�zz�tettek szerint az egy�ttm�k�d�si meg�llapod�s a Magyar Telekom sz�m�ra kedvez�bb hozz�f�r�st biztos�t a tartalomszolg�ltat�sban �s az interakt�v szolg�ltat�sokban rejl� �zleti lehet�s�gekhez, egy�ttal a Magyar Telekom Magyarorsz�g vezet� interakt�v tartalomszolg�ltat�j�v� v�lik. Az IKO-Telekom Media Holding Zrt-t jelenleg a Magyar Telekom �s az IKO Production Kft. 50-50 sz�zal�kban tulajdonolj�k.

A holding tulajdon�ban van az IKO New Media Kft. �s az IKO Content and Rights Kft. 100 sz�zal�kos tulajdona, valamint 31 sz�zal�kos r�szv�nytulajdonnal rendelkezik a Magyar RTL Telev�zi� Zrt-ben (M-RTL).�

Az egy�ttm�k�d�si meg�llapod�s szerint a holding eszk�zeit a�� tulajdonosok egym�s k�z�tt felosztj�k, sz�tv�l�ssal. Ennek eredm�nyek�nt a Magyar Telekom 100 sz�zal�kos tulajdon�ba ker�l az IKO New Media Kft. �s az IKO Content and Rights Kft. t�rsas�gok, valamint 2 milli�rd forint �rt�kkompenz�ci�, m�g a holding �s az abban l�v� 31 sz�zal�kos M-RTL r�szv�nytulajdon az IKO Production Kft. tulajdona marad.�

Az IKO New Media Kft. 2003-as alap�t�sa �ta meghat�roz� szerepl�je a magyarorsz�gi interakt�v piacnak, az IKO Content and Rights Kft. a tartalombesz�ll�t� piac aggreg�tora. A k�t t�rsas�g t�bb mint 2,8 milli�rd forintos �rbev�telt �s 23 sz�zal�kos EBITDA-r�t�t �rt el 2007-ben.

A tranzakci�t az M-RTL r�szv�nyeseinek �s a Gazdas�gi Versenyhivatalnak is j�v� kell hagynia. A C�gb�r�s�g a sz�tv�l�st v�rhat�an 2008. negyedik negyed�vben fogja bejegyezni.

Az [origo] a Magyar Telekom-csoport tagja.