�t sz�zal�k al� cs�kkent az �sztorsz�gi bejegyz�s� Trigon Active Alpha Fund r�szesed�se a R�ba Nyrt.-ben - k�z�lte a R�ba a t�zsde honlapj�n szerd�n. Az �szt alap r�szesed�se jelenleg 3,952 sz�zal�k, ami 4,129 sz�zal�kos szavazati ar�nyt jelent.

Egy m�sik �szt alapnak, a Trigon Central and Eastern European Fundnak 2,523 sz�zal�knyi R�ba-r�szv�nye van, ez 2,636 sz�zal�kos befoly�st jelent. Mindk�t alap ugyanazon alapkezel�h�z tartozik.

A Budapesti �rt�kt�zsde "A" kateg�ri�j�ban jegyzett R�b�ban �t sz�zal�kn�l nagyobb tulajdona csak a DRB Hicom Groupnak van, a� c�gnek a 2007. december 31-i kimutat�s szerint 10,85 sz�zal�knyi r�szv�nye van, ami 11,34 sz�zal�kos szavazati ar�nyt jelent.