Sokat javult a külkereskedelmi mérleg

2008.05.06. 9:06

A magyar külkereskedelmi mérleg 78 millió euró, azaz 24 milliárd forint plusszal zárt január-februárban. Ez az egyenleg 348 millió eurós, vagyis 92 milliárd forintos javulását jelentette az előző év azonos időszakához viszonyítva - közölte a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) a részletes adatokat kedden.

 

Az év első két hónapjában az export értéke 12,2 milliárd euró volt, ami 18 százalékos növekedés, az import összege 12,1 milliárd eurót tett ki, a növekedési ütem 14 százalék. Az első két hónap forintban mért kiviteli adata 20 százalékkal 3124,2 milliárd forintra, a behozatalé 16 százalékkal 3148,4 milliárd forintra nőtt.

A vizsgált időszakban a volumennövekedés üteme - a 2007. IV. negyedévi lassuló tendenciát követően - a forgalom mindkét irányában gyorsulást mutatott, a bővülés mértéke január után februárban is mintegy 20, illetve 14 százalékot tett ki.Az előző év azonos időszakához képest a forgalom forintban mért árszínvonala exportban 0,4 százalékkal, importban 1,8 százalékkal emelkedett, ennek nyomán a cserearány 1,4 százalékkal romlott. A forint árfolyama a főbb devizákhoz képest összességében minimálisan gyengült, ezen belül a dollárhoz viszonyítva 10 százalékkal felértékelődött, az euróhoz képest viszont 2 százalékkal gyengült.

A részletes adatok szerint a gépek és szállítóeszközök kivitelének volumene 26 százalékkal, míg a behozatalé 20 százalékkal bővült. Folyó áras forintadatokból számítva az árufőcsoport húzótermékei a forgalom mindkét irányában a híradás-technikai eszközök voltak, értékük exportban 52 százalékkal, importban 63 százalékkal volt több, mint egy évvel korábban. Ezen belül a mobiltelefonok kivitele kétszeresére, behozatala mintegy 2,5-szeresére bővült. Az időszak folyamán a közúti járművek, valamint az energiafejlesztő gépek és berendezések exportja az átlagnál kisebb mértékben nőtt: 12 százalékkal, illetve 7 százalékkal volt több, mint egy évvel korábban.

A feldolgozott termékek kivitelének volumennövekedése lényegesen nagyobb volt, mint a behozatalé, 12 százalékot, illetve 7 százalékot tett ki. Folyó áras forintadatokat tekintve az exportforgalomban az átlagot meghaladó mértékben, 30 százalékkal nőtt a gyógyszerek, gyógyszerészeti termékek forgalma, valamint 40 százalékkal emelkedett a gumigyártmányok kivitele. Magyarország gyógyszerkivitele jelentős mértékű növekedése elsősorban az oroszországi export több mint 60 százalékos növekedésének köszönhető.

Az energiahordozók behozatalának volumene 10 százalékkal, míg a kivitelé 31 százalékkal bővült. Ezen belül a kőolaj és kőolajtermékek importértéke - 44 százalékos árszínvonal-növekedés mellett - 71 százalékkal, mintegy 190 milliárd forintra emelkedett, exportértéke 66 százalékos növekedés mellett megközelítette a 60 milliárd forintot. A gázbehozatal forintértéke - a forintárszint és a volumen egyaránt 5 százalékos növekedése következtében - 10 százalékkal volt több, mint az előző év azonos időszakában.

Az élelmiszerek, italok, dohánytermékek exportvolumene - a 2007. január-februári magas bázisszint mellett - 6 százalékkal csökkent, míg az importé 9 százalékkal emelkedett. Az élelmiszerek kiviteli, illetve behozatali árszintjének jelentős, 21 százalékos, illetve 11 százalékos emelkedése miatt azonban értékük 14 százalékkal, illetve 21 százalékkal volt több, mint tavaly. Az exportban átlag fölötti növekedés volt többek között a hús és húskészítmények, valamint a zöldségfélék és gyümölcs csoportjában, miközben a gabona és gabonakészítmények exportértéke csaknem 10 százalékkal csökkent. Az importban a legfőbb volumenhordozók közül az állati takarmányok, valamint a gabona és gabonakészítmények dinamikája volt a legmagasabb.

Az Európai Unióba irányuló kivitel volumene 13 százalékkal, az onnan érkező behozatalé 8 százalékkal nőtt. Az új tagállamok esetében a kiviteli forgalom továbbra is lényegesen nagyobb ütemben bővült, mint a régiek vonatkozásában, importban azonban mindkét országcsoport viszonylatában a növekedés mértéke gyakorlatilag hasonló, 8-9 százalék volt. Az egyenleg mind az új, mind a régi tagországok esetében aktív, és javuló tendenciát mutat, miközben a teljes uniós, 335 milliárd forintos exporttöbblet több mint hattizede, míg a 108 milliárd forintos mérlegjavulás mintegy 90 százaléka az új tagállamokkal folytatott árucserében keletkezett.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK