Legnagyobb h�l�zatot akar a Takar�kBank

2008.05.06. 16:36

M�just�l arculatot v�ltott �s az eddigin�l szorosabb egy�ttm�k�d�st alak�t ki 14 takar�ksz�vetkezettel a Takar�kBank a term�kek �rt�kes�t�se �s a piaci megjelen�s tekintet�ben - mondta Csics�ky P�ter, a p�nzint�zet vez�rigazgat�ja keddi t�j�koztat�j�n.

A vez�rigazgat� szerint a Takar�kBank f� feladata a takar�ksz�vetkezetek egys�ges piaci fell�p�s�nek megteremt�se �s versenypoz�ci�juk meg�rz�se. Ennek �rdek�ben a hiteint�zet l�trehozta �s koordin�lja a takar�ksz�vetkezetek minden eddigin�l szorosabb egy�ttm�k�d�si form�j�t, az �gynevezett Takar�kPont h�l�zatot.

A mostani 14 takar�ksz�vetkezet 143 fi�kj�ban indul� Takar�kPont m�r a kezdeti id�szakban is orsz�gos lefedetts�get jelent. A Dun�nt�lon a legnagyobb, �szak-Magyarorsz�gon a legkisebb jelenl�t�k.

Csics�ky P�ter kiemelte: az idei �v v�g�re a Takar�kPont jelenlegi fi�ksz�ma ak�r a dupl�j�ra is n�het, �sszesen mintegy 300 takar�ksz�vetkezeti fi�k lehet a h�l�zatban. K�t-h�rom �ven bel�l pedig a bank szeretn� el�rni, hogy a mintegy 1600 takar�ksz�vetkezeti fi�k fel�nek csatlakoz�s�val ez legyen a legnagyobb hazai bankh�l�zat.

V�djegy is a Takar�kPont

Szerinte a Takar�kPont min�s�gi v�djegy is, a csatlakoz�s felt�tele ugyanis, hogy az adott takar�ksz�vetkezet a Takar�kPont valamennyi term�k�t megfelel� sz�nvonalon legyen k�pes k�n�lni �gyfeleinek.

A Takar�kPont hat�konys�ga a r�szt vev� felek k�z�tti feladatmegoszt�sban rejlik: mik�zben a helyi, a k�zvetlen �rt�kes�t�shez kapcsol�d� tev�kenys�geket tov�bbra is az �n�ll� takar�ksz�vetkezetek v�gzik, a k�z�s term�kek fejleszt�se �s oktat�sa, a k�zponti inform�ci�-technol�giai rendszer kialak�t�sa, illetve az orsz�gos szint� marketingfeladatok ell�t�sa a Takar�kBank feladat�v� v�lik.

El�t�rben a lakoss�gi ig�nyek

A Takar�kPont sz�mos lakoss�gi szolg�ltat�st k�n�l, �gy p�ld�ul Takar�kClassic n�v alatt t�bbf�le sz�mlacsomag, valamint forint- �s devizaalap� hitelterm�k �ll az �gyfelek rendelkez�s�re. Emellett Takar�kPlus n�v alatt k�l�nb�z� k�ls� szolg�ltat�knak a Takar�kPont h�l�zat�n kereszt�l k�n�l a bank speci�lis term�keket - lak�s-el�takar�koss�gi konstrukci�kat, biztos�t�si term�keket, �s a j�v�ben l�zingkonstrukci�kat, a befektet�si lehet�s�gek pedig a m�r tavaly bevezetett Takar�kInvest szolg�ltat�sk�rben �rhet�k el.

A 14 takar�ksz�vetkezet az integr�lt takar�ksz�vetkezetek mintegy 1300 milli�rd forint m�rlegf��sszeg�b�l hozz�vet�leg 25 sz�zal�kos r�szesed�st mondhat mag��nak. A Takar�kBank m�rlegf��sszege tavaly �v v�g�re 294,98 milli�rd forint volt, szemben az el�z� �vi 273,16 milli�rd forinttal. A bank tavalyi ad�z�s ut�ni nyeres�ge 1274 milli�rd forint volt a 2006-os 1173 milli�rd forint ut�n.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK