Durva le�p�t�s az UBS-n�l

2008.05.06. 16:05

�tezer�tsz�z�munkav�llal� b�nja az UBS els� negyed�ves 17,3 milli�rd doll�ros vesztes�g�t a befektet�si szektorban, ennyi embert�l v�lik meg a sv�jci sz�khely� bank, hogy k�lts�geit cs�kkentse. A vesztes�g egyik �sszetev�je, hogy j�l�ti �zlet�g �gyfelei nett� 12,2 milli�rd doll�rnyi p�nzeszk�zt vontak ki a bankt�l. Az UBS nett� vesztes�ge 10,9 milli�rd doll�r volt az id�szakban.

A l�tsz�mcs�kkent�s az alkalmazottak 7 sz�zal�k�t �rinti, �s nagyr�szt a biztons�gi szektort �p�tik le, itt 2600 munkat�rst�l v�lnak meg. Az ad�s�ggal terhelt k�zs�gi k�tv�nyekb�l mintegy 15 milli�rd doll�rnyit adnak el a BlackRocknak.

Az UBS 5,5 sz�zal�kos �rfolyamzuhan�st k�nyvelt el 7 h�t alatt a sv�jci t�zsd�n, �s a bank t�rt�nete sor�n el�sz�r t�bb p�nzeszk�zt vontak ki, mint amennyi befolyt a bankhoz az utols� sz�mviteli peri�dusban - �rj a Bloomberg. A vez�rigazgat� Marcel Rohner elmond�sa szerint a rossz �zleti felt�telek a banknak 38 milli� doll�ros vesztes�get okoztak.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK