�j gazdas�gi igazgat� az AAA Auton�l

2008.05.06. 10:44

M�just�l Kamil Ziegler az AAA Auto Group �j gazdas�gi igazgat�ja - k�z�lte a Budapesti �rt�kt�zsd�n is jegyzett t�rsas�g a t�zsde honlapj�n kedden. Kamil Zieglert �prilis 25-�n az AAA Auto k�zgy�l�se az igazgat�s�g tagok k�z� is bev�lasztotta.

A k�zlem�ny szerint az �j vezet� a p�nz�gyi szektorban jelent�s tapasztalatokkal b�r�, elismert �zletember. A bankszakm�ban dolgozott egyebek k�zt a Komercn� Banka p�nz�gyi igazgat�jak�nt, a Cesk� Sporitelny �gyvezet� igazgat�-helyettesek�nt, a Konsolidacn� Banka Praha �gyvezet� igazgat�jak�nt valamint a Raiffeisen Bank igazgat�s�g�nak eln�ke volt. 2004-t�l kezd�d�en a PFF Groupn�l dolgozott, ahol 2007 augusztusa �ta az igazgat�s�g eln�khelyettesi posztj�t t�lt�tte be.

Az AAA Auton�l a feladatk�r�be a finansz�roz�s, a befektet�i kapcsolatok, a piacelemz�s �s �zletfejleszt�s, a konszolid�ci�s folyamatok, az akviz�ci�k, a p�nz�gyi kapcsolatok, tov�bb� az inform�ci�s rendszerek �s a k�zponti beszerz�s tartozik.

A t�rsas�g elv�r�sa szerint az �j vezet� tov�bb er�s�ti a csoport fels� vezet�s�t annak a konszolid�ci�s folyamatnak a v�grehajt�s�ban, amelynek r�sze a 47 telephely k�lts�geinek hat�rozott cs�kkent�se, illetve az alaptev�kenys�gre val� koncentr�l�s.

A haszn�lt aut�k kereskedelm�vel foglalkoz� AAA Auto csoport 2007-ben 470 milli� eur� �rbev�telt �rt el, 34,9 sz�zal�kkal t�bbet, mint egy �vvel kor�bban, m�g a nett� eredm�nye 4,9 milli� eur�s vesztes�get mutatott. A vesztes�get a c�gvezet�s a tavaly v�grehajtott nagym�rt�k� terjeszked�ssel indokolta - egy �v alatt 25-r�l 45-re n�vekedett a c�g telephelyeinek sz�ma -, ami azonnali kiad�sokkal j�rt, de a c�g nyeres�g�t csak t�bb h�napos k�s�ssel lesz k�pes n�velni.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK