Fel�re esett az UniCredit profitja

2008.05.08. 10:37

Az eur��vezet legnagyobb piaci t�ke�rt�k�, Eur�pa m�sodik sz�m� bankja, vil�gszinten a kilencedik, az olasz UniCredit Group, cs�t�rt�k�n 1,007 milli�rd eur�s ad�zott eredm�nyt jelentett az els� negyed�vr�l kisebbs�gi r�szesed�sek n�lk�l, 51 sz�zal�kkal kevesebbet a tavalyi els� negyed�vi 2,055 milli�rdn�l.

Kor�bban hangs�lyozt�k, hogy a csoport k�zvetlen kitetts�ge igen csek�ly a nem els�rend� amerikai jelz�logk�lcs�n�kre alapozott, sz�rmaz�kos �rt�kpap�rok kock�zat�nak - ilyen okb�l tavaly mind�ssze 164 milli� eur�t kellett le�rni -, de most az els� negyed�vben m�r 642 milli� eur�nyi tov�bbi le�r�s v�lt sz�ks�gess�. Ehhez j�rult a "nem els�rend� v�ls�g" okozta �ltal�nos t�kepiaci turbulencia, a napi finansz�roz�s - gyakorlatilag a bankk�zi piaci �gyletek - megdr�gul�sa �s a t�kepiaci lejtmenet, gyeng�tve a saj�tsz�ml�s tev�kenys�get.

A t�kepiaci-befektet�si banki tev�kenys�g s�lyos rosszabbod�s�t nem ellens�lyozta, hogy a kereskedelmibank-tev�kenys�g ad�zott eredm�nye 15 sz�zal�kkal javult. Az �zemi eredm�ny 36,5 sz�zal�kkal 2,311 milli�rd eur�ra fogyatkozott 2,638 milli�rdhoz k�pest.

A bev�tel 16,5 sz�zal�kkal 6,449 milli�rd eur�ra apadt 7,726 milli�rdhoz k�pest. A nett� kamatbev�tel - a kamatk�l�nb�zet - 12 sz�zal�kkal 4,538 milli�rd eur�ra n�tt, a jutal�kbev�tel 9,3 sz�zal�kkal 2,46 milli�rd eur�ra cs�kkent, a nem kamatjelleg� nett� bev�telek, k�zt�k a saj�tsz�ml�s �gyletekkel, 48 sz�zal�kkal 1,911 milli�rd eur�ra zuhant, a "nem els�rend� v�ls�g" okozta t�kepiaci viszontags�gok miatt.

A csoport k�z�- �s kelet eur�pai eredm�ny�t szeml�tom�st nem �rintett�k a t�kepiaci probl�m�k: az UniCredit csoport t�rs�gi ad� el�tti eredm�nye, 420 milli� eur�, 36,8 sz�zal�kkal haladta meg az egy �vvel kor�bbit, az �zemi eredm�ny 36,4 sz�zal�kkal 506 milli� eur�ra n�tt, a teljes bev�tel 36,2 sz�zal�kkal 1,019 milli�rd eur�ra emelkedett.

Ezen bel�l a K�z�p- �s Kelet-Eur�pa t�lnyom� r�sz�t kezel�, osztr�k BA-CA r�szleg ad�zott eredm�nye azonban, a t�rs�gen k�v�li tev�kenys�g miatt, 23,2 sz�zal�kkal 410 milli� eur�ra, az �zemi eredm�nye 21,6 sz�zal�kkal 603 milli� eur�ra cs�kken, 4,6 sz�zal�kkal 1,543 milli�rd eur�ra fogyatkozott eredm�nyb�l. A nett� kamatbev�tel 26,4 sz�zal�kkal gyarapodott, �m a nem kamatjelleg� nett� bev�tel 42,5 sz�zal�kkal 418 milli� eur�ra cs�kkent.

Az eur��vezet legnagyobb piaci t�ke�rt�k�, Eur�pa m�sodik sz�m� bankja tavaly lett az olasz UniCredit Group azzal, hogy m�jusban megszerezte a szint�n olasz Capitalia bankot, 21,83 milli�rd eur�s �gyletben. A Capitalia Olaszorsz�gban �zletm�retre a harmadik sz�m� bank volt. Az UniCredit el�z�leg a nagys�gra negyedik eur�pai bankcsoport volt.

Az UniCredit sz�d�letes n�veked�se k�t �ve kezd�d�tt, amikor felv�s�rolta a n�met HVB csoportot, �s annak Bank Austria Creditanstalt vezette k�z�p- �s kelet-eur�pai �gazat�val egy�tt a legnagyobb� v�lt ebben a t�rs�gben, �s a negyedik helyre ker�lt Eur�p�ban. Az UniCredit-Capitalia egy�ttesn�l csak a brit HSBC maradt �rt�kesebb Eur�p�ban.

A legnagyobb olasz banknak, az UniCredito Italian�nak igen j�t tett a n�met HVB - a m�sodik sz�m� n�met kereskedelmi bank - 2006-os bekebelez�se annak kelet-eur�pai felel�s�vel, a Bank Austria Creditanstalttal (BA-CA) egy�tt. A BA-CA tulajdona tavaly k�zvetlen�l az UniCredithez ker�lt a HVB-t�l, ugyanakkor a BA-CA-hoz helyezt�k �t az UniCredit Group �sszes bankr�szesed�s�t K�z�p- �s Kelet-Eur�p�ban, a lengyel piac kiv�tel�vel.

Tavaly az UniCredit Group 7,346 milli�rd eur�s ad�zott eredm�nyt �rt el. Ez ugyan csak 1,7 sz�zal�kkal t�bb a 2006-os 7,222 milli�rdn�l, azonban egyszeri t�telek - a felv�s�rl�sok �s r�szesed�s-elad�sok, valamint a n�met �s az olasz ad�v�ltoz�sok hat�sa - n�lk�l 10,4 sz�zal�kkal n�tt a profit.

Az �zemi eredm�ny 11,4 sz�zal�kkal 13,346 milli�rd eur�ra gyarapodott 11,976 milli�rdr�l. Az �tem elmaradt a 2006-os, 27,8 sz�zal�kos n�veked�si �temt�l, de igen er�s ahhoz k�pest, hogy a saj�tsz�ml�s �gyletek bev�tele 41,6 sz�zal�kkal 1,28 milli�rd eur�ra cs�kkent m�r tavaly, a "nem els�rend� v�ls�g" t�kepiaci k�vetkezm�nyei miatt. A nett� kamatbev�tel 9,6 sz�zal�kkal 17,119 milli�rd eur�ra n�tt, a nett� jutal�kbev�tel 6,2 sz�zal�kkal 10,694 milli�rd eur�ra n�tt. A teljes bev�tel 5,1 sz�zal�kkal 29,665 milli�rd eur�ra emelkedett 28,225 milli�rdr�l.

Az Eur�p�ban 23 piacon tev�kenyked� csoport tavaly Ukrajn�ban az Ukrsotsbank megv�tel�vel er�s�tette helyzet�t, �s megjelent Kazahszt�nban, Kirgiziszt�nban �s T�dzsikiszt�nban is. A csoport teljes nett� �gyf�lk�lcs�nei 30,1 sz�zal�kkal 574,2 milli�rd eur�ra n�ttek, ezen bel�l K�z�p- �s Kelet-Eur�p�ban 28 sz�zal�kkal gyarapodtak.

Az UniCredit csoport K�z�p- �s Kelet-Eur�p�t kezel�, osztr�k BA-CA r�szleg�nek ad� el�tti eredm�nye tavaly 2,7 milli�rd eur�ra cs�kkent a 2006-os 3,3 milli�rd eur�r�l, de a kett� nem hasonl�that� �ssze k�zvetlen�l, mert a 2006-os eredm�nyt nem ism�tl�d� egyszeri t�telek n�velt�k: a BA-CA t�bb r�szleg�t �thelyezt�k az UniCredit m�s r�szlegeihez, k�zte a lengyel Bank BPH-t. A horv�t Splitska Bank�t versenyfel�gyeleti okb�l el kellett adni, �s a BA-CA megv�lt a Pioneer Austria magyar �s horv�t befektet�si r�szleg�t�l is. Egyszeri t�telek n�lk�l az ad� el�tti eredm�ny 2006-ban 21 sz�zal�kkal, tavaly m�r 96,4 sz�zal�kkal gyarapodott. Tavaly a 3,1 milli�rd eur�s �zemi eredm�nye �jabb rekord volt.

KAPCSOLÓDÓ CIKK