Fi�ktelepp� alakul a Citibank

2008.05.08. 7:08

A Citibank jelezte: �lni k�v�n az EU �ltal teremtett lehet�s�ggel �s fi�ktelepk�nt k�v�nja a tov�bbiakban m�k�dtetni magyarorsz�gi �rdekelts�g�t - �rja a Napi Gazdas�g.

Eddig ezt a m�k�d�si form�t d�nt�en a Magyarorsz�gon �pp megteleped� p�nzint�zetek v�lasztott�k, illetve olyan, kor�bban bankk�nt m�k�d� t�rsas�gok alakultak �t fi�kint�zm�nny�, amelyek kifejezetten a v�llalati �gyf�lk�r speci�lis ig�nyeinek kiszolg�l�s�t c�lozt�k. A Citibank viszont t�bb mint 50 ezer lakoss�gi sz�ml�t kezel �s t�bb mint 200 ezer hitelk�rty�t bocs�tott m�r ki haz�nkban. Jelenleg 23 fi�kot �s 15 hitelcentrumot �zemeltet Magyarorsz�gon.

Az �gyfeleknek puszt�n annyi v�ltoz�ssal kell sz�molniuk, hogy az �gylet lez�rulta ut�n m�g sz�lesebb term�kpalett�val tudjuk ig�nyeiket kiszolg�lni mind lakoss�gi, mind v�llalati oldalon - nyilatkozta a Napi Gazdas�gnak Hencz �va, a p�nzint�zet m�diaigazgat�ja. T�j�koztat�sa szerint egy k�t�ves folyamat k�zep�n j�rnak, amelynek v�g�n a Citibank valamennyi kelet-k�z�p-eur�pai, EU-orsz�gban m�k�d� le�nybankja fi�ktelepp� alakul majd �t. Az els� l�p�s m�r megt�rt�nt: a csehorsz�gi �rdekelts�g az idei �vnek m�r fi�ktelepk�nt v�gott neki. Az �talakul�si folyamat most a magyar, a szlov�k �s a rom�n le�nybank �talakul�s�val folytat�dik.

A d�nt�s �rtelm�ben a r�gi�s �rdekelts�gek az �rorsz�gi bejegyz�s� Citibank Europe Plc. fi�ktelepek�nt m�k�dnek majd a j�v�ben. Hencz �va szerint az �talakul�shoz a magyar �s az �r fel�gyeleti enged�ly megszerz�se mellett m�g az amerikai Fed bizonyos hozz�j�rul�sa is sz�ks�ges. Az enged�lyeztet�si elj�r�s elkezd�d�tt, a bank elk�pzel�sei szerint az �v v�g�re valamennyi sz�ks�ges beleegyez�s rendelkez�s�kre �ll majd - olvashat� a Napi Gazdas�gban.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK