Raiffeisen: csal�d�st kelt� rekord

2008.05.08. 14:28

Az osztr�k Raiffeisen International (RI) bank 32 sz�zal�kkal n�velte az els� negyed�vben ad�zott eredm�ny�t, f�k�nt a lakoss�gi k�lcs�nz�s nagy b�v�l�s�nek k�sz�nhet�en a volt szovjetk�zt�rsas�gokban �s D�l-Eur�p�ban. A Raiffeisen Zentralbank kelet-�s k�z�p-eur�pai tev�kenys�g�t int�z� RI eredm�nye negyed�ves rekord volt, mivel ebben a t�rs�gben nincs "nem els�rend� v�ls�g" a p�nz�gy piacokon. A rekord eredm�ny azonban elmaradt az elemz�k v�rakoz�s�t�l.

A Kelet-Eur�p�ban tev�kenyked� harmadik legnagyobb bankcsoport ad�zott eredm�nye 254,4 milli� eur� volt, 32 sz�zal�kkal t�bb a tavalyi els� negyed�vi 192,6 milli�n�l, de a szak�rt�k 262 milli�t v�rtak most. Herbert Stepic, az RI vezet�je hangs�lyozta, hogy a nemzetk�zi p�nzpiaci v�ls�g csak korl�tozott hat�st gyakorolt a bankra.

A Raiffeisen f� bev�teli forr�sa, a nett� kamatbev�tel - a kamatk�l�nb�zet - 41 sz�zal�kkal 711,12 milli� eur�ra n�vekedett. A volt szovjetk�zt�rsas�gokban 49 sz�zal�kkal emelkedett a nett� kamatbev�tel, f�leg Oroszorsz�gban, ahol magas a kamatr�s. Egy�t�d�vel 330,8 milli� eur�ra n�vekedtek a jutal�kokb�l sz�rmaz� bev�telek. Mind a kamatb�l, mind a jutal�kokb�l ered� bev�telek a v�rakoz�sok alatt maradtak.

A saj�tsz�ml�s �gyletekb�l a nett� bev�tel, a gyenge �rt�kpap�rpiacok miatt, csak 6 sz�zal�kkal n�tt, 37,5 milli� eur�ra az egy �vvel kor�bbi 35,6 milli�hoz k�pest, �s f�leg nagyot javult a tavalyi utols� negyed�vi 7,1 milli� eur�hoz k�pest. Az elemz�k csak 27 milli� eur�ra sz�m�tottak most.

Ugyanakkor a rossz hitelek fedez�s�re k�pzett vesztes�gfedezeti tartal�k 93,0 milli�t eur�t tett ki, szemben az elemz�i j�slatokban szerepl� 114 milli� eur�val. Ezt az adatot �l�nk figyelemmel k�s�rik a bankszakm�ban a hitelek min�s�g�nek roml�s�val �sszef�gg�sben.

A Raiffeisen negyed�vi eredm�ny�nek k�zz�t�tel�vel egyidej�leg meger�s�tette, hogy c�lja az �v eg�sz�ben 1 milli�rd eur�s ad�zott eredm�ny el�r�se. Tavaly a Raiffeisen International 41,7 sz�zal�kkal 841 milli� eur�ra n�velte ad�zott eredm�ny�t a 2006-os 594 milli�r�l.

A nett� kamatbev�tel szint�n 41,7 sz�zal�kkal 2,062 milli�rd eur�ra, a nett� jutal�kbev�tel 33,9 sz�zal�kkal 1,25 milli�rd eur�ra n�tt. A saj�tsz�ml�s �gyletek nett� bev�tele 26,8 sz�zal�kkal 128 milli� eur�ra cs�kkent.

KAPCSOLÓDÓ CIKK