Az MNB 3 sz�zal�kos infl�ci�t akar

2008.05.09. 14:53

A Magyar Nemzeti Bank tov�bbra is k�szen �ll arra, hogy olyan monet�ris kond�ci�kat hat�rozzon meg, amelyek a 2009-es v�gi, 3 sz�zal�k k�r�li infl�ci�s c�l el�r�s�t szolg�lj�k - mondta Kir�ly J�lia, a Magyar Nemzeti Bank aleln�ke h�r�gyn�ks�gi �js�g�r�knak p�nteken Budapesten egy nemzetk�zi konferenci�t k�vet�en.

Hangs�lyozta: a monet�ris tan�cs legk�zelebbi, m�jus 26-i kamatmeghat�roz� �l�s�n a test�let d�nt�s�t alapvet�en a vil�gban tapasztalhat� �lelmiszer- �s olaj�rsokk, valamint a magyar gazdas�g tavaszi makrogazdas�gi folyamatai befoly�solj�k.

"A makrogazdas�gi adatok k�z�l k�l�n�sen zajosak a munkaer�-piaci adatok" - mondta. Annyi bizonyos, hogy tov�bbra is infl�ci�s kock�zatokat hordoz az olaj- �s az �lelmiszer�rsokk, ezek m�sodlagos hat�sait figyelemmel k�s�ri a monet�ris tan�cs.

"A monet�ris tan�cs a magyar gazdas�g teljes k�p�t vizsg�lja, de tartja mag�t ahhoz a strat�gi�hoz, hogy infl�ci�s c�lk�vet� rendszert �rv�nyes�t, mert a tan�cs �gy gondolja, hogy a rendelkez�sre �ll� eszk�z�kkel �gy tudja legjobban el�rni a gazdas�gi stabilit�st" - mondta az aleln�k.

Kir�ly J�lia kiemelte: "most konszenzus van a Magyar Nemzeti Bank �rt�kel�se �s a befektet�k, elemz�k helyzet�rt�kel�se k�z�tt". L�nyegesnek mondta azt, hogy a m�jus 26-i, legk�zelebbi kamatd�nt� �l�s�n a monet�ris tan�cs egy�ttal megt�rgyalja a k�vetkez� infl�ci�s jelent�st, amely nem egy kor�bbi friss�t�se, hanem teljes k�r� �tfog� jelent�s, amely �ttekinti a magyar gazdas�g szinte minden fontos ter�let�t.

"K�szk�d�nk az adatok zajoss�g�val, a zajoson azt �rtem, hogy a rendelkez�sre �ll� statisztikai adatokb�l nem k�nny� kisz�rni a t�nyleges tendenci�kat" - h�zta al� az aleln�k. Kir�ly J�lia r�mutatott: meghat�roz�an a munkaer�piacra vonatkoz� adatok azok, amelyeket nagy �vatoss�ggal kell kezelni.

Egy, az �llampap�r-piacra vonatkoz� k�rd�sre v�laszolva elmondta: az elm�lt egy h�napban ezen a piacon meghat�roz� volt a nemzetk�zi p�nzpiacokon kialakult helyzet, ahol - �gy t�nik - a folyamatok �ppen nyugv�pontra jutottak.

Kir�ly J�lia szerint - b�r a m�sodrend� jelz�logpiaci v�ls�g okozta turbulenci�nak nincs v�ge - most �gy l�tszik, egy nyugalmi peri�dus bontakozik ki a nemzetk�zi piacokon, �s r�szben ennek hat�s�ra a magyar p�nz�gyi piacok is megnyugodtak. "Ez jobb k�rnyezetet teremt a monet�ris kond�ci�k meghat�roz�s�ra is" - emelte ki a jegybank aleln�ke.

KAPCSOLÓDÓ CIKK