Visszaesett a TVK

2008.05.16. 14:51

A kedvez�tlen piaci k�rnyezet sz�ml�j�ra �rja els�sorban a Mol-csoporthoz tartoz� Tiszai Vegyi Kombin�t (TVK) Nyrt. vezet�se az els� negyed�v jelent�s eredm�nyroml�s�t, a tendencia a m�sodik negyed�vben tov�bb tart��- mondta Hodossy Gyula a c�g p�nz�gyi- �s gazd�lkod�si vez�rigazgat�-helyettese a c�g tisza�jv�rosi sajt�t�j�koztat�j�n, p�nteken.

Az �v els� negyed�ben a tavalyi �v hasonl� id�szak�hoz k�pest mind a polietil�nek, mind pedig a polipropil�nek �ra jelent�sen n�tt, csak�gy mint a vegyipari benzin� �s vegyipari g�zolaj�, valamint az energi��, ezeket nem tudta kompenz�lni a termel�s n�veked�se - mondta Hodossy Gyula.��

Elmondta: mind az olefin-1, mind pedig az olefin-2 �zem kapacit�sa jelent�sen n�tt, ez ut�bbi� t�bb, mint 12 sz�zal�kkal, �s n�vekedett a polimer �zemek termel�se is, �m az �sszess�g�ben csaknem 24 sz�zal�kos �rbev�tel-n�veked�s nem p�rosult az eredm�ny emelked�s�vel - tette hozz�, megism�telve a cs�t�rt�k�n nyilv�noss�gra hozott els� negyed�vi sz�madatokat.

Az �rbev�tel 23,6 sz�zal�kkal emelkedve mintegy 96,5 milli�rd forintot �rt el. A nett� p�nz�gyi vesztes�g��1,075 milli�rd forintot tett ki, szemben a b�zisid�szaki 73 milli�rd forint nyeres�ggel.

Hodossy Gyula kiemelte: a m�sodik negyed�v sem �g�rkezik jobbnak, a piaci k�r�lm�nyek, a m�k�d�si k�rnyezet tov�bbra sem kedvez�.

Mint mondta, komoly er�fesz�t�seket tesznek annak �rdek�ben, hogy az alapanyag- �s energia�rak n�veked�s�t legal�bb r�szben m�rs�kelj�k, n�velj�k a hat�konys�got.

A 95 sz�zal�kban a Mol tulajdon�ban l�v� vegyipari c�g egy�bk�nt ez �v j�nius 2-�n kezdi kifizetni a tavalyi rekordnak sz�m�t� �v eredm�nye ut�n meg�llap�tott osztal�kot. �sszesen csaknem 9 milli�rd forintot kapnak a r�szv�nyesek, r�szv�nyenk�nt 369 forintot - jegyezte meg Hodossy Gyula.

KAPCSOLÓDÓ CIKK