T�zezreket sp�rolhatunk a foly�sz�ml�n

2008.05.21. 11:06

T�bb t�zezer forintot is meg lehet takar�tani �vente egy szerencs�s foly�sz�mla-v�lt�ssal. Az �sszeg nagys�ga mutatja, hogy �rdemes egy kis id�t ford�tani az ig�nyeknek legink�bb megfelel� foly�sz�mla kiv�laszt�s�ra. R�ad�sul az ut�bbi id�ben t�bb p�nzint�zet is �j, a kor�bbin�l kedvez�bb�k�lts�g� sz�ml�val k�v�n �gyfeleket h�d�tani versenyt�rsait�l.

Havi 3500 forintb�l �s d�jmentesen is megoldhat�, hogy valaki n�gy alkalommal, egyenk�nt 50 ezer forintot vegyen fel bankja automat�ib�l �s 5 k�z�zemi d�jat �tutaljon a foly�sz�ml�j�r�l. �gy �vente 42 ezer forinttal is lehet t�bbet, illetve kevesebbet fizetni ugyanaz�rt a szolg�ltat�s�rt.

A tetemes k�l�nbs�g mutatja, �rdemes id�t sz�nni arra, hogy az ig�nyeknek legink�bb megfelel� �s olcs� lakoss�gi foly�sz�ml�t v�lasszunk. Az [origo] �sszegy�jt�tte a lakoss�gi foly�sz�ml�kkal kapcsolatos fontosabb d�jakat �s kisz�molta az �tlagos felhaszn�l�k k�lts�geit.

Ma egy �tlagos foly�sz�mla-haszn�l� polg�r hozz�vet�leg�havi 400 forintot fizet banksz�ml�j�nak haszn�lat��rt: 100 forintot bankk�rty�j��rt, 150 forintot a k�z�zemi d�jak �tutal�s��rt, 100 forintot k�szp�nzfelv�tel�rt. �gy, �sszesen mintegy 1200 forintot vonnak le t�le a p�nzint�zetek foly�sz�ml�j�nak �s bankk�rty�j�nak haszn�lat��rt. Ez nagyj�b�l 200 forinttal lehet t�bb, mint k�t �vvel kor�bban. A d�jak k�z�l legink�bb a k�szp�nzfelv�tel� emelkedett az ut�bbi id�ben.

A foly�sz�mla-haszn�lattal kapcsolatos fontosabb d�jak 2008. m�jus 20-�n

Havi sz�mla- d�j

�ves k�rtya- d�j

K�z- �zemi �tutal�s

P�nzfelv�t saj�t ATM-b�l

P�nzfelv�t idegen ATM-b�l

Ingye- nes p�nzfelv�t

(Ft)

(Ft)

(Ft)

(Ft)

(Ft)

(db/h�)

[origo] klikkbank

199

0

20

40+0,30%

250+1,10%

0

Allianz Standard*

90

750

50

90

250

1

Budapest Elektronikus

449

4000

0

0

120+1,0%, min.270

0

Budapest Kedvezm�ny*

0

1600

0

95

120+1,0%, min.270

2

Budapest Standard

240

1600

60

95

120+1,0%, min.270

0

CIB Calssic

219

1400

40

100

250

1

CIB Online*

149

1400

0

100

250

1

CIB Online Akt�v

149

1400

0

100

250

1

Citibank CitiComfort

700

1200

50

250

250

0

Citibank CitiControl

400

1200

50

350

350

0

Citibank NET

250

1200

50

250

250

1

Citibank 0 Ft-os TOP*

0

0

0

0

0

0

Citibank TOP/VIP

3500

0

0

0

0

0

Erste Online

449

500

0

45+0,45%

300+1,10%

2

Erste Szorgos

219

1800

50

45+0,45%

300+1,10%

0

FHB Lakoss�gi

99

1500

50

-

290

2

K&H Elektronikus

409

1400

0

60+0,30%

250+0,30%

2

K&H Emelt. Elektronikus

499

1400

0

60+0,30%

350+0,30%

0

K&H Kiemelt Lakoss�gi

1500

1400

0

60+0,30%

350+0,30%

0

K&H Lakoss�gi

230

1400

50

60+0,30%

350+0,30%

0

KDB Bank Lakos�gi

190

980

40

50

200

0

MKB Lakoss�gi

220

1500

40

75

300

0

OTP Net*

599

0

45

49+0,49%

750

2

OTP Pr�mium

1999

0

0

49+0,49%

750

4

OTP Temp�*

319

0

45

49+0,49%

750

2

Raiffeisen AlapSz�mla

0

1500

100

190

190

0

Raiffeisen Lend�let

629

1500

0

190

190

3

Raiffeisen Mindennapok

249

1500

0

190

190

2

UniCredit Nonstop

449

1000

0

0

350+0,30%

2

UniCredit Priv�t**

199

1000

40

0

350+0,30%

0

UniCredit Priv�t Plusz***

249

1000

40

0

350+0,30%

1

Volksbank Maxima

950

1000

0

50+0,10%

290+0,10%

4

Volksbank Minima

330

1000

70

50+0,10%

290+0,10%

1

Volksbank Optima

95

4000

50

50+0,10%

290+0,10%

2


* a d�jak rendszeres �tutal�shoz, vagy akt�v sz�mlahaszn�lathoz k�t�ttek

**+ 15 Ft sz�ml�z�si t�telenk�nt

*** a havi els� 2 k�z�zemi �tutal�s ingyenes

Forr�s: p�nzint�zetek

A foly�sz�ml�k �s bankk�rty�k k�lts�gei k�z�tt m�r kor�bban jelent�s k�l�nbs�gek alakultak ki,�amik a d�jszerkezet �talakul�sa mellett is fennmaradtak. L�tezik 3500 forintos havid�j �s ingyenes lakoss�gi foly�sz�mla is. A bankk�rty�k k�z�tt is�t�bb ezer �s nulla forint�k�z�tt legyez az �ves d�j. A k�z�zemi d�jak z�mmel 40 �s 60 forint k�z�tti �sszeg�rt utalhat�k �t, a k�szp�nzfelv�teli d�jak viszont nagyon elt�r�k.

A p�nzint�zetek �ltal�ban t�bb sz�mlacsomagot is k�n�lnak mag�n�gyfeleiknek. T�bbnyire �gy, hogy az alacsonyabb alapd�jas sz�ml�kn�l a szolg�ltat�sok ig�nybev�telekor magasabb, a dr�g�bb sz�ml�kn�l, viszont m�rs�keltebb d�jakat sz�molnak fel. Az olcs� vagy d�jmentes sz�mlavezet�st, illetve csomagd�jat a legt�bb esetben csak ideiglenesen ny�jtj�k a bankok, ez�rt �rdemes megvizsg�lni, hogy a kedvezm�nyes id�szak mennyi ideig tart �s annak lej�rta ut�n, milyen felt�telek �s d�jak mellett folytathat� a sz�mlavezet�s a p�nzint�zetn�l.

Előző
Következő

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK