Arculatot v�lt a Budapest Bank

2008.05.23. 7:49

H�rom h�t alatt meg�jul a Budapest Bank (BB) teljes fi�kh�l�zata. Az �j fi�karculattal �s a "lepk�s" log�val a p�nzint�zet azt a bels� �talakul�st igyekszik t�kr�zni, amelynek k�zponti elemei a l�nyegre t�r� szolg�ltat�sok �s az egy�rtelm� �gyf�l-kommunik�ci� - mondta a Napi Gazdas�gnak Cs. T�th Marianna, a p�nzint�zet pr-vezet�je.

A bels� folyamatokb�l az �gyfelek m�r �rz�kelt�k, hogy a Budapest Bank tavaly �sz �ta egyre t�bb l�nyegre t�r� szolg�ltat�ssal �s inform�ci�val, fokozottan �gyf�lbar�t kult�r�val, �rthet� �s egyenes kommunik�ci�val seg�ti a p�nz�gyi d�nt�seket. Az �talakul�s a bankcsoport le�nyv�llalatait is �rinti. Meg�julnak az �gyviteli anyagok, fi�ki nyomtatv�nyok, elektronikus anyagok, internetes fel�letek, valamint a rekl�marculat.

A meg�jul�s k�lts�gvonzattal j�r� elemei csup�n a tervez�ssel kapcsolatos �s az elm�lt �vekben nyitott mintegy �tven fi�k arculati elemeinek (log�, poszterek) friss�t�s�nek k�lts�geit �rintik, mindez �sszess�g�ben 100 milli� forint alatt marad. Az arculatv�lt�shoz tv-rekl�m, �ri�splak�tok, fi�ki poszterek is kapcsol�dnak majd - ezek az �ves rekl�mkeretet terhelik majd.

A pr-vezet� szerint a kor�bbi arculathoz hasonl�an a bank �j arculata is vegy�ti a General Electric-, illetve a GE Money-elemeket (p�ld�ul a feh�r h�tt�r, a GE-bet�t�pus), valamint a Budapest Bank egyedi vizu�lis elemeit. Az er�s tulajdonosi h�tteret biztos�t� GE Money m�rkan�v a 2004. tavaszi kett�s log� bevezet�se �ta ismertt� �s elismertt� v�lt Magyarorsz�gon is, a mostani �j arculat is meg�rzi a kett�s m�rkanevet.

Cs. T�th szerint a GE Money Bank n�v a j�v�ben sem v�ltja majd fel a Budapest Bank m�rkanevet, amely t�bb mint 20 �v sor�n az egyik legismertebb �s leger�sebb hazai p�nzint�zeti m�rkan�vv� v�lt. Ugyanakkor tov�bbra sem t�nik el arculati elemekb�l a GE Money: minden rekl�manyagon, a fi�kok arculat�ban helyet kap. A bank a j�v�ben is fontosnak tartja, hogy bemutassa nemzetk�zi h�tter�t.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK