R�szv�nyenk�nt 1100 forintot oszt ki a Zwack

2008.05.23. 15:10

A Zwack Unicum Zrt. igazgat�s�ga a 2008. m�rcius 31-�n z�rult p�nz�gyi �v ut�n a magyar sz�mviteli szab�lyok szerinti 3,007 milli�rd forint ad�zott nyeres�g�b�l 2,239 milli�rd forint osztal�k kifizet�s�t javasolja a j�nius 26-ra �sszeh�vott �ves rendes k�zgy�l�sen - olvashat� a Budapesti �rt�kt�zsde honlapj�n p�nteken k�zz�tett k�zgy�l�si el�terjeszt�sben.

Ez r�szv�nyenk�nt 1100 forint osztal�kot jelent, szemben az el�z� �vi 1000 forinttal, amikor az osztal�kalap k�tmilli�rd forint volt.

A magyar sz�mviteli szab�lyok szerinti, nem konszolid�lt m�rleget 17,75 milli�rd forint f��sszeggel javasolja az igazgat�s�g elfogadni �s az osztal�kon fel�li profitot eredm�nytartal�kba helyezni. A nemzetk�zi szabv�ny szerinti (IFRS) m�rlegf��sszeg a besz�mol� szerint 17,07 milli�rd forint, az ad�zott profit pedig 2,817 milli�rd forint.

A 2008-2009. �vi �zleti terv - a nemzetk�zi sz�mviteli szabv�nyok alapj�n - az el�z� �vihez hasonl�, 31 milli�rd forintot meghalad� brutt� �rt�kes�t�ssel sz�mol. Az �rt�kes�t�s �s k�zvetlen k�lts�gek k�l�nb�zete, a brutt� fedezet is az el�z� �vihez hasonl�an, 13 milli�rd forint k�r�l alakul a terv szerint. A Zwack Unicum az �rpilis 1-j�n kezd�d�tt �zleti �vben 3,885 milli�rd forint ad�z�s el�tti �s 2,825 milli�rd forint ad�zott nyeres�get tervez, nagys�grendileg megegyez�en az el�z� �zleti �vi eredm�nyekkel.

Az �zleti besz�mol�k �s a nyeres�g feloszt�s�r�l sz�l� napirendek mellett szem�lyi k�rd�sek is szerepelnek a k�zgy�l�sen. Az egyik napirend tiszteletbeli eln�ki c�m l�trehoz�s�r�l �s a tiszteletbeli eln�k megv�laszt�s�r�l sz�l. Jelenleg Zwack P�ter a t�rsas�g igazgat�s�g�nak eln�ke. A r�szv�nyesek a k�zgy�l�sen hat�roznak az alapszab�ly technikai jelleg� m�dos�t�sair�l is.

Az �ves besz�mol�r�l sz�l� el�terjeszt�s megjegyzi, hogy a t�rsas�g egyes term�keinek USA-beli bevezet�si tesztje egyel�re nem szolg�ltatott elegend� adatot a minden �llamra kiterjed� bevezet�sre. Ez�rt az Ohio �llamban foly� teszt meghosszabb�t�sa mellett a t�rsas�g 2008 m�rcius�ban �jabb �llamra, Coloradora is kiterjesztette az �rt�kes�t�si tesztet. A teljes, minden �llamra kiterjed� bevezet�sre vonatkoz� v�gleges d�nt�s a k�zelj�v�ben v�rhat�.