Komoly k�telyek a 2010-es infl�ci�s c�lr�l

2008.05.28. 15:41

Komoly kock�zata van annak, hogy a 3 sz�zal�kos infl�ci�s c�l 2010-ben sem teljes�l - mondta Kov�cs Mih�ly Andr�s, az MNB szak�rt�je szerd�n.

A jegybank k�zgazdas�gi elemz�sek helyettes vezet�je az MNB klub szerdai h�tt�rbesz�lget�s�n ezt a vesz�lyt a glob�lis infl�ci�s nyom�s tov�bbi er�s�d�se eset�n tartja re�lisnak, illetve akkor, ha a m�ltbeli magas infl�ci� beker�l a b�rez�sbe.

A kor�bbin�l kedvez�tlenebb infl�ci�s alapp�ly�t az import�lt infl�ci�val (f�leg az emelked� olaj�rakkal) �s a b�rek alakul�s�val indokolta. Hozz�tette, hogy a m�jusi infl�ci�s jelent�s�ben a jegybank m�r 12 sz�zal�kkal magasabb olaj�rral sz�molt mint febru�rban.

Csermely �gnes, a monet�ris tan�cs tagja k�rd�sre v�laszolva kifejtette: l�tezik olyan szigor� monet�ris politika, amely meg�ll�thatja az olaj�r n�veked�s�t, de ezt nem az MNB, hanem a vil�g jegybank�rai �rhetn�k csak el, �sszel, �sszefog�ssal.

A b�rek alakul�s�r�l Kov�cs Mih�ly Andr�s �gy v�lekedett, hogy feltehet�leg a minim�lb�r emel�se akasztotta meg a m�rs�kl�d� infl�ci�hoz t�rt�n� alkalmazkod�st.

Az MNB emelte ugyan az idei GDP-re vonatkoz� el�rejelz�s�t, a kor�bban v�rt 2 sz�zal�kr�l 2,2 sz�zal�kra, de a szak�rt� k�rd�sesnek nevezte a n�veked�si fordulat er�ss�g�t, �s arra h�vta fel a figyelmet, hogy a bizalmi indexekben m�g nem javulnak a kil�t�sok. Az MNB tov�bbra is �l�nk�l� bels� �s lassul� k�ls� keresletre sz�m�t - er�s�tette meg.

Az MNB a m�jusi infl�ci�s jelent�sben 253,80 forintos eur� �rfolyammal sz�molt, �s igaz, hogy az�ta az �rfolyam mintegy 10 forintot er�s�d�tt az eur�hoz k�pest, �m ezt b�ven ellens�lyozza az olaj�rak �prilis �ta bek�vetkezett emelked�se - fejtette ki egy felvet�sre Kov�cs Mih�ly Andr�s.

Csermely �gnes k�rd�sre v�laszolva hangs�lyozta: a jegybankok egyik legfontosabb feladata az infl�ci�s v�rakoz�sok lehorgonyz�sa, �gyhogy az MNB-nek nem �ll sz�nd�k�ban az infl�ci�s c�lk�vet�s rendszer�n v�ltoztatni. Az�rt, hogy az elm�lt id�szakban a v�rhat� infl�ci�s p�lya eltol�dott, nem a monet�ris politika okolhat�, hanem a nem v�rt sokkok - tette hozz�.

KAPCSOLÓDÓ CIKK