Gyeng�lt a forint p�ntek reggel

2008.06.06. 10:01

Gyeng�lt a forint, az eur�t 243,50/65 forinton jegyezt�k a budapesti bankk�zi piacon p�nteken negyed t�zkor, szemben az el�z� d�lut�ni 242,60/70 forinttal. Az eur�pai piaci nyit�s el�tt az �rfolyam 243,80 k�r�l �llt.

A forint cs�t�rt�k d�lut�n a Jean-Claude Trichet EKB-eln�k besz�d�t k�vet� lend�letes eur�er�s�d�ssel p�rhuzamosan vesz�tett �rfolyam�b�l. A k�tv�nyhozamokban a cs�t�rt�k d�lut�nihoz k�pest bek�vetkezett 10 b�zispontos �s a d�lel�ttihez k�pest mintegy 30 b�zispontos emelked�s viszont a forintkereslet n�veked�s�hez, azaz �rfolyamer�s�d�shez vezethet - mondt�k a keresked�k.

Az eur� v�ltozatlanul er�s�dik a doll�rral szemben a nemzetk�zi devizapiacokon. Cs�t�rt�k d�lut�n 1,5400 alatti szintr�l 1,5560-ig sz�k�tt fel, p�ntek d�lel�tt pedig m�r 1,5600-n�l j�rt. A doll�rt a budapesti bankk�zi kereskedelemben 156,00/15 forinton jegyezt�k, szinte megegyez� �rfolyamon a cs�t�rt�k d�lut�ni 156,00/10 forinttal.

A Dow Jones h�r�gyn�ks�g szerint p�nteken 241-243/eur� k�z�tt v�rhat� a forint, miut�n er�s�d�s�t cs�t�rt�k�n megakasztotta az eur� nyeres�ge a doll�rral szemben. A londoni bankk�zi piacon a forint p�ntek reggel, 243,58-244,18/eur�n, v�ltozatlan volt az eur�val szemben a kora hajnalihoz k�pest, �s 3,67 sz�zal�kkal er�sebb, mint �v v�g�n.

KAPCSOLÓDÓ CIKK