Nagyot buknak a rom�n nyugd�jp�nzt�rak

2008.06.06. 18:11

T�bb mint 30 milli� eur�t vesz�thetnek majd a rom�niai mag�nnyugd�jp�nzt�rak, amelyek szerz�d�st k�t�ttek olyan, k�r�lbel�l egymilli� �gyf�llel is, akiknek a t�rsadalombiztos�t�si j�rul�ksz�ml�juk �res.

Rom�ni�ban tavaly vezett�k be a h�rompill�r� nyugd�jrendszert. Ennek m�sodik pill�r�t a k�telez� mag�nnyugd�jak k�pezik, amellyel minden 35 �s 45 �v k�z�tti fiatal alkalmazottnak rendelkeznie kell. Vagyis az �j�t�s abb�l �ll, hogy az eml�tett koroszt�lyba tartoz� dolgoz�k nyugd�jj�rul�k�nak egy r�sz�t ezent�l a mag�nnyugd�j-p�nzt�rak kezelik.

Az embereknek lehet�s�g�k volt, hogy maguk v�lassz�k ki azt a biztos�t�t, amelyre r�b�zz�k az eddig �llami kassz�ba foly�s�tott p�nz�k egy r�sz�t. Tavaly szeptembert�l janu�rig tartott az els� beiratkoz�s id�szaka.

N�gy h�nap �llt a piaci szerepl�k rendelkez�s�re, hogy min�l t�bb �gyfelet toborozzanak maguknak. A biztos�t�k sz�mos �gyn�k�t foglalkoztattak.

Csakhogy ut�lag kider�lt: a t�bb mint n�gymilli� beiratkozott dolgoz� k�z�l majdnem egymilli� szem�lynek a nyugd�jj�rul�k-sz�ml�ja �res. A biztos�t�k azt felt�telezik, hogy a legt�bb esetben a v�llalatok mulasztottak el eleget tenni munk�ltat�i k�telezetts�g�knek.

A Ziarul Financiar c�m� gazdas�gi napilap szerint az egymilli� szem�ly ut�n a biztos�t�k 34 milli� eur� vesztes�ggel sz�molhatnak. A nyugd�jp�nzt�rak vezet�i azonban a lapnak elmondt�k: sz�m�tottak arra, hogy a beiratkozottak egy r�sze gyakorlatilag "nulla hozz�j�rul�ssal" csatlakozik a rendszerhez. Rem�lik, hogy a k�vetkez� id�szakban lassan felt�lt�dnek az �res sz�ml�k is. Az �j rendszer bevezet�s�vel ugyanis f�ny der�l arra, hogy mely munk�ltat�k nem foly�s�tj�k az alkalmazottak ut�n fizetend� j�rul�kot, �gy a r�juk nehezed� nyom�s n�ni fog - olvashat� a lapban.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK