�j gazdahitel a Takar�kBankn�l

2008.06.09. 19:06

A mez�gazdas�gi mikro- �s kisv�llalkoz�sok sz�m�ra 2007 utols� negyed�v�ben bevezetett gazdahitel-gazdak�rtya konstrukci� r�v�n m�r 5,6 milli�rd forint hitel�llom�nyt helyeztek ki a Takar�kBank tulajdonosi k�r�t ad�, vele��egy�ttm�k�d� takar�ksz�vetkezetek.

A bank az MTI-hez h�tf�n eljuttatott k�zlem�ny�ben t�j�koztat arr�l, hogy ez �v j�nius elej�t�l az agr�riumhoz nem k�t�d� mikro- �s kisv�llalkoz�sok t�mogat�sa �rdek�ben a Takar�ksz�vetkezeti Integr�ci� megkezdte a Sz�chenyi K�rtya 2 forgalmaz�s�t is.

A Takar�kBank gazdahitel-gazdak�rtya konstrukci�j�ban a hitelk�r� v�llalkoz� MasterCard Electronic Business��k�rty�t is kap, amelyhez kedvez� kamat �s alacsony garanciad�j t�rsul. A hitel kiz�r�lag mez�gazdas�gi term�k el��ll�t�s�val kapcsolatos tev�kenys�get finansz�rozhat. Ezen bel�l a k�lcs�n felhaszn�lhat� ak�r forg�eszk�z�k, ak�r beruh�z�sok finansz�roz�s�ra is. A hitel �sszege 1-15 milli� forint k�z�tt mozog, a futamid� h�rom h�napt�l k�t �vig terjedhet.

A hitelt - amelyhez az Agr�r-V�llalkoz�si Hitelgarancia Alap�tv�ny 80 sz�zal�kos k�szfizet� kezess�get v�llal - minden, legal�bb egy �ve m�k�d�, lej�rt hitel- �s k�ztartoz�ssal nem rendelkez� agr�rv�llalkoz� ig�nybe veheti.

Egerszegi �d�m, a Takar�kBank �zlet�gigazgat�ja szerint a gazdak�rty�n kereszt�l ig�nybevett hitel �sszege �tlagosan 5,6 milli� forint. A term�k a Takar�kbankkal egy�ttm�k�d� integr�ci� tagjain�l, orsz�gszerte 101 takar�ksz�vetkezet 901 kirendelts�g�n ig�nyelhet�.

A kor�bbi konstrukci�hoz k�pest tov�bbi kedvezm�nyeket tartalmaz� Sz�chenyi K�rtya 2 forgalmaz�s�t id�n j�nius elej�n megkezdt�k a takar�ksz�vetkezeti integr�ci� tagjai is.

A legal�bb k�t �ve m�k�d� v�llalkoz�sok sz�m�ra m�r k�t�ves futamid�vel k�n�lt Sz�chenyi K�rtya 2 ak�r 25 milli� forintos hitelkeretet is biztos�t. A hitel minden, a v�llalkoz�s �rdek�ben felmer�l� �s elsz�molhat� kiad�sra felhaszn�lhat�, ak�r v�s�rl�s, ak�r k�szp�nzfelv�tel, �tutal�s vagy inkassz� teljes�t�se �tj�n, belf�ld�n �s k�lf�ld�n egyar�nt. A Takar�ksz�vetkezeti Integr�ci� 2005-�s csatlakoz�sa �ta a takar�kok eddig mintegy 15.600 k�rty�t adtak ki.��

A Magyar Takar�ksz�vetkezeti Bank Zrt. (Takar�kBank) r�szv�nyeinek t�bbs�g�t (63,8 sz�zal�k) a sz�vetkezeti szektor tagjai birtokolj�k, a hitelint�zetben kisebbs�gi (jelenleg 36,2 sz�zal�kos) r�szesed�ssel rendelkezik a frankfurti k�zpont� DZ Bank AG.

A bank m�rlegf��sszege 2007-ben 295 milli�rd forint volt, bet�t�llom�nya 187 milli�rd, m�g hitel�llom�nya 123 milli�rd forintot tett ki, ad�z�s ut�ni eredm�nye pedig el�rte az 1,274 milli�rd forintot.

KAPCSOLÓDÓ CIKK