Emelik a di�khitel �sszeg�t

2008.06.23. 13:11

A k�vetkez� tan�vt�l a hallgat�k havonta 10 ezer forinttal t�bb di�khitelt vehetnek fel, a k�lcs�n kamata az �v v�g�ig tov�bbra is 9,5 sz�zal�k lesz - k�z�lte �ri Andr�s, a Di�khitel K�zpont kommunik�ci�s igazgat�ja.

Ezent�l a k�lts�gt�r�t�ses di�kok maximum havi 50 ezer, az �llamilag finansz�rozott k�pz�sben tanul�k maximum havi 40 ezer forintot ig�nyelhetnek. Emellett tov�bbra is v�laszthatj�k a havi 30, 25, 21 �s 15 ezer forintos k�lcs�n�sszegeket. A Di�khitel K�zpont a jogszab�lyi el��r�soknak megfelel�en meg�llap�totta a di�khitel kamat�nak 2008. december 31-ig �rv�nyes m�rt�k�t, amely v�ltozatlanul �vi 9,5 sz�zal�k.

Szeptembert�l �jdons�g is v�rja a k�lts�gt�r�t�ses hallgat�kat azokban a fels�oktat�si int�zm�nyekben, amelyek meg�llapodtak err�l a Di�khitel K�zponttal. Az itt tanul� di�kok a k�lts�gt�r�t�s�k k�zvetlen befizet�se n�lk�l, azonnal be tudnak majd iratkozni, ha "engedm�nyezik", hogy di�khitel�ket k�zvetlen�l tanint�zm�ny�k sz�ml�j�ra utalja �t a k�zpont.

�ri Andr�s eml�keztetett arra, hogy di�khitelt mindig csak az adott szemeszterre beiratkozott hallgat� kaphat. Kor�bban a fels�fok� int�zm�nyek t�bbs�ge csak akkor fogadta el a k�lts�gt�r�t�ses hallgat�k beiratkoz�s�t, ha el�zetesen befizett�k a sz�mukra el��rt �sszeget. Ilyen felt�telekkel megoldhatatlan volt a k�lts�gt�r�t�s k�zvetlen finansz�roz�sa a di�khitelb�l, �s sokaknak e miatt �thidal�, egy�b hitelt kellett felvenni�k.

Ez a probl�ma old�dik most meg egy korm�nyrendelet-m�dos�t�snak k�sz�nhet�en. Ezent�l a k�lts�gt�r�t�ses, di�khitellel rendelkez� hallgat�k az ig�nyelt hitel�sszeg egy �r�sbeli meg�llapod�sban r�gz�tett r�sz�t (vagy ak�r eg�sz�t) k�zvetlen�l fels�oktat�si int�zm�ny�k sz�ml�j�ra utaltathatj�k. Az �tutalt �sszeget az int�zm�ny kiz�r�lag a k�lts�gt�r�t�s kiegyenl�t�s�re ford�thatja. Ebben az esetben az int�zm�ny lehet�v� teszi a hallgat� sz�m�ra a beiratkoz�st, an�lk�l, hogy a f�l�v kezdetekor befizette volna a k�lts�gt�r�t�st. Ezt az �j elj�r�s hivatalosan az engedm�nyez�s, amelyr�l a di�koknak f�l�venk�nt �jra kell rendelkezni.

KAPCSOLÓDÓ CIKK