Kiss� gyeng�lt a forint a kamatd�nt�sre

2008.06.23. 17:56

Az MNB kamatd�nt�s�ig er�s�d�tt a forint, a bejelent�st k�vet�en esett, majd a m�lt h�t v�g�re kialakultn�l valamivel gyeng�bb szinten alakult az �rfolyam. A budapesti bankk�zi devizapiacon h�tf� d�lut�n 239,65/85 forintot �rt egy eur� - 0,7 forinttal t�bbet kellett adni �rte, mint p�ntek d�lut�n.

A napi �rfolyam-alakul�s mozgalmas volt: d�lel�tt 238,40/50 forinton jegyezt�k az eur�t, napi sz�ls��rt�ke (�j rekordja) 237,95 lett, innen "oldalaz�" mozg�sba kezdett, alig-alig v�ltozott. �m az MNB mindenkit meglep� kamatd�nt�s�nek bejelent�s�t k�vet�en hirtelen nekil�dult, �s el�rte m�sik napi sz�ls��rt�k�t - ez�ttal 240,15 forinton. Ezen a szinten m�r er�s ellen�ll�s jelentkezett, az �rfolyam t�bbsz�r is "visszapattant", �gy alakult ki d�lut�n f�l �tre a 239,65/85-�s �rt�k. A h�tf�i keresked�s a forint gyeng�l�s�t hozta a doll�rral szemben is. Az amerikai deviza �rfolyama h�tf�n d�lut�n 154,00,20 forint lett a p�nteki 152,75/85 forint, illetve a reggeli 153,15/30 forint ut�n.

A keresked�k elmond�sa szerint a piacon mindenkit meglepett, hogy az MNB ez�ttal nem v�ltoztatott az alapkamaton, hiszen az el�zetes v�leked�sek csak abban t�rtek el, hogy az emel�s negyed vagy f�l sz�zal�kpontos lesz-e. A nehezen �rtelmezhet� d�nt�s miatt �gy v�lik, �rdekesnek �g�rkezik az elk�vetkez� n�h�ny nap, mert egyel�re nehezen kisz�m�that�, hogyan reag�lnak a befektet�k a megv�ltozott helyzetre.

�j trend kezd�dhet

El�bb-ut�bb tiszt�z�dnia kell annak is, vajon vannak-e m�g ki nem �t�tt opci�s t�telek a 240 forint alatti "misztikus" szinten, vagy a m�lt heti felfut�s nyom�n siker�lt z�rni azokat. Eld�l majd, hogy folytat�dik-e a m�lt heti ir�nyzat, vagy a h�tf�i gyeng�l�s trendfordul� kezdete volt. A k�vetkez� napok �rfolyama term�szetesen nagym�rt�kben f�gg majd a nemzetk�zi piaci helyzett�l, a felt�rekv� deviz�k �ltal�nos meg�t�l�s�t�l, a kock�zatv�llal�si k�szs�g alakul�s�t�l is.

Ami a kamatd�nt�s lehets�ges hat�sait illeti, a piac ellentmond�sos. B�r az els� jelek azt sugallj�k, hogy a reakci� pozit�v, a hangulat m�gsem r�zs�s: m�g eddig t�retlennek t�nt a jegybank hiteless�g�t helyre�ll�tani hivatott, szigort t�kr�z� politika, a v�ltozatlanul hagyott kamatszint �s a tov�bbi szigort �g�r� nyilatkozatok k�z�tti ellentmond�s bizonytalans�got okozhat. A jelenlegi helyzet "tank�nyvi" t�telekkel term�szetesen nem t�maszthat� al� - hangs�lyozt�k a megk�rdezettek, hiszen a kamatszint m�r olyan magass�gban alakul, ahol kev�sb� sz�m�tanak a racion�lis megfontol�sok, �s fontosabbak a l�lektani t�nyez�k.

Forr�s: TDCfinancial

KAPCSOLÓDÓ CIKK