J�v�re m�r f�mb�l k�sz�l a k�tsz�zas

2008.06.23. 15:33

V�rhat�an a j�v� �v els� fel�ben 200 forintos �rm�t bocs�t ki a jegybank, a jelenlegi 200 forintos bankjegy 2009. v�g�ig marad forgalomban - jelentette be Simor Andr�s, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) eln�ke h�tf�i sajt�t�j�koztat�j�n. A pap�r k�tsz�zasok hamar elkopnak, �s az eur�t is nehezebb lenne bevezetni vel�k - �ll�tja az MNB.

Mivel a 200 forintos bankjegyet v�lt�p�nzk�nt haszn�ljuk, gyorsan elhaszn�l�dik, ez�rt indokolt a tart�sabb f�mp�nz bevezet�se - indokolta a d�nt�st Simor Andr�s. A jelenleg forgalomban l�v� k�tsz�zasokb�l �vr�l �vre t�bbet kell legy�rtani, 2007-ben p�ld�ul 50 sz�zal�kukat selejtezt�k le, a bankjegyek p�tl�s�nak k�lts�ge el�rte az egymilli�rd forintot. A bankjegyek gy�rt�s�ra ford�tott k�lts�gek 17 sz�zal�k�t a 200-as bankjegyekre ford�tj�k.

A k�tsz�zas �rm�k bevezet�se megk�nny�ten� az �t�ll�st az eur�ra is - igaz, erre m�g v�rni kell. Az eur� f�mp�nzek ugyanis j�val t�bbet �rnek, mint a magyar apr�p�nz: az egyeur�s k�r�lbel�l 250 forintot, a k�teur�s 500 forintot, a legkisebb bankjegy, az �teur�s pedig 1250 forintot �r.

Id�be telik, m�g megszokjuk

A v�lt�s ellen sz�l, hogy a k�tsz�zas bankjegy bev�lt, a lakoss�g megszokta. A pap�rp�nz kisebb �s k�nnyebb is, mint a f�m �rm�k. B�r a bankjegyek feldolgoz�sa bonyolultabb, mint az �rm�k�, a bankok, keresked�k �s automata-�zemeltet�k �t�ll�sa a jegybank szerint �gy is 3-4 h�napot venne ig�nybe.

Az MNB honlapj�nak adatai szerint jelenleg t�bb mint 48 milli� k�tsz�zas van forgalomban, 9,6 milli�rd forint �rt�kben. Az MNB 1992-ben m�r kibocs�tott 200 forintos �rm�t, de az nehezen haszn�lhat�, nagym�ret� volt, ez�rt - �s ez�sttartalma miatt - a lakoss�g eml�k�rm�nek tekintette �s felhalmozta. A k�tsz�zas �rm�t 1998-ban kivont�k a forgalomb�l.

�sszet�veszthetetlen lesz

Az MNB a szakmai �s �rdekk�pviseleti, valamint a fogyaszt�v�delmi szervezetekkel - k�zt�k a Magyar Banksz�vets�ggel, a p�nzjegykiad� automat�kat m�k�dtet� szervezetekkel, a p�nzsz�ll�t�kkal, a Magyar Post�val, illetve a vakok �s gyeng�nl�t�k �rdekk�pviselet�vel - is megvitatta, milyen �rdemi l�p�seket kell tenni annak �rdek�ben, hogy a jegybank monet�ris tan�csa k�r�ltekint�en d�nts�n a 200 forintos p�nz�rme kibocs�t�s�r�l. Az �j p�nz�rme tervez�sekor a jegybank kiemelt figyelmet ford�t arra, hogy azt ne lehessen �sszet�veszteni m�s f�mp�nzzel - mondta Simor. V�rhat�an az �j 200-ason szerepl� mot�vumokr�l a lakoss�g is d�nthet, m�gpedig internetes szavaz�s �tj�n - h�zta al�.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK