A dohai �rt�kpap�rpiac 25 sz�zal�ka 250 milli� doll�r�rt a NYSE Euronext tulajdon�ba ker�l, �gy Katar �jabb l�p�st tehet affel�, hogy a sz�rnyal� Arab-�b�l p�nz�gyi k�zpontja legyen, �s hogy gyarap�tsa glob�lis kapcsolatait. A NYSE Euronext a New York-i �rt�kt�zsd�t �s t�bb vezet� eur�pai b�rz�t foglal mag�ban, �s a mostani �gylete a valaha volt legnagyobb k�lf�ldi befektet�s�t jelenti.

A nyugati vil�g nagy t�zsd�i vil�gszerte keresik a terjeszked�si lehet�s�geket, mivel az amerikai �s eur�pai gazdas�gok n�veked�se lassul. Az arab orsz�gok vonzerej�t napjainkban nagyban n�velik az extra olajbev�telek is, amelyekb�l a k�zel-keleti orsz�gok is el�szeretettel v�s�rolnak nyugati c�geket, r�szesed�seket. Az alig egymilli�s lakos� Katar a vil�g jelenlegi legjelent�sebb foly�konyg�z-export�re (LNG).

A tavalyi �vben Dubai k�zel 5 milli�rd doll�ros �gylet keret�ben fonta szorosabbra kapcsolatait a Nasdaq Stock Markettel �s a skandin�v OMX-szel, Katar pedig 15,1 sz�zal�kos r�szt szerzett a Londoni �rt�kt�zsd�ben (LSE). A l�p�sek eredm�nyek�pp ma Dubai k�r�lbel�l 20-20 sz�zal�kos r�szesed�ssel rendelkezik az LSE �s a Nasdaq OMX-ben, mik�zben a Nasdaq 33 sz�zal�kos szeletet birtokol a dubai t�zsd�b�l.

A dohai parkettben tov�bbra is t�bbs�gi tulajdonos marad Katar, de a 75 sz�zal�kos r�szesed�s�b�l tov�bbi kisebb szeleteket �rt�kes�t majd a k�vetkez� 3 �vben, t�zsdei r�szv�nykibocs�t�ssal.