Nem kap az OMV enged�lyt a Molra

2008.06.24. 14:41

Az Eur�pai Bizotts�gnak komoly k�ts�gei vannak az OMV-nek a Mol megv�s�rl�si sz�nd�k�t illet�en, s kifog�sait eljuttatta az osztr�k t�rsas�gnak - tudatta az OMV.

Az osztr�k k�olajipari v�llalat az MTI-hez eljuttatott egy dokumentumot, amely szerint az eur�pai bizotts�g beazonos�totta azokat a ter�leteket, amelyeken versenyjogi szempontb�l kifog�sai vannak. Ezek k�z�tt szerepel a finom�t�i tev�kenys�g �s a marketing(ezen bel�l a k�th�l�zat, valamint a finom�t�i term�kek nagykereskedelme), amely ter�letekre a bizotts�g kiemelt figyelmet ford�t.

A kutat�s �s a kitermel�s, illetve a g�z- �s petrolk�miai �zlet�g nem szerepel a kifog�sokat tartalmaz� list�n. (A Mol tulajdon�ban csak a g�zsz�ll�t� h�l�zat van, �s k�zvetve r�sztulajdonosa a most ki�p�l� strat�giai f�ldg�zt�rol�nak).

A tov�bbiakban az OMV alaposan elemzi a br�sszeli kifog�sokat, s ebb�l kiindulva��k�z�lni fogja a bizotts�ggal, hogy mik�nt lehet a fenntart�sokat orvosolni - �ll a dokumentumban.

Br�sszelben kor�bban az MTI �rdekl�d�s�re azt mondt�k, hogy a vizsg�lat lez�r�s�nak �j hat�rideje szeptember 18-a. Az elj�r�snak eredetileg augusztus k�zep�re be kellett volna fejez�dnie, de felf�ggesztett�k, mert az OMV-t�l nem �rkeztek meg bizonyos inform�ci�k a br�sszeli bizotts�ghoz.

A versenyjogi elj�r�s sor�n azt elemzik, enged�lyezhet�-e az OMV tervezte �gylet bizonyos felt�telek mellett vagy ak�r felt�telek n�lk�l, azaz jelent-e fenyeget�st az �gazatban foly� verseny tisztas�g�ra.

Br�sszel az elj�r�st annak alapj�n ind�totta el, hogy az OMV febru�rban el�zetes bejelent�st tett arr�l, sz�nd�k�ban �ll aj�nlatot tenni a Molra.

KAPCSOLÓDÓ CIKK