Kelet-Eur�p�ba telep�l az UniCredit Bank

2008.06.26. 9:42

Az olasz UniCredit bank 9000 munkahely megsz�ntet�s�t tervezi Nyugat-Eur�p�ban, ami az alkalmazottai 5 sz�zal�k�t �rinti, egyidej�leg s�lypont�thelyez�st hajt v�gre K�z�p-�s Kelet-Eur�pa fel�, t�bb mint 11 ezer munkahelyet teremt a t�rs�gben.

A negyedik legnagyobb eur�pai - �s a h�l�zat m�rete alapj�n a m�sodik legnagyobb olasz - bank cs�t�rt�ki bejelent�s szerint a le�p�t�st a 2008-2010 k�z�tti �vekre vonatkoz� strat�giai terve keret�ben hajtja v�gre. A bank egyidej�leg meger�s�tette az idei �vi r�szv�nyenk�nti 0,52-0,56 eur�s nyeres�gre vonatkoz� progn�zis�t.

Az Olaszorsz�gban, N�metorsz�gban �s Ausztri�ban v�grehajtand� l�tsz�mcs�kkent�s d�nt�en a felv�s�rolt r�mai Capitalia bank integr�l�s�val �ll �sszef�gg�sben.

Az UniCredit ugyanakkor 11 500 munkahelyet hoz l�tre K�z�p- �s Kelet-Eur�p�ban azzal �sszef�gg�sben, hogy 1300 fi�kot nyit a r�gi�ban. Az olasz p�nzint�zet bev�tel�nek mintegy fel�t k�lf�ld�n realiz�lja, 23 orsz�gban 40 milli� �gyf�llel rendelkezik. A k�z�p-�s kelet-eur�pai r�gi�ban a legkiterjedtebb, 3600 fi�kkot mag�ban foglal� h�l�zattal rendelkezik. Jelenleg az UniCredit �sszes alkalmazottainak sz�ma 180 ezer.

Az UniCredit hazai riv�lis�hoz, az Intesa Sanpaolohoz k�pest er�sebben meg�rezte az amerikai jelz�loghitel-piaci v�ls�g hat�s�t. Eddig 1,726 milli�rd eur�nyi vesztes�g le�r�s�t jelentette be, de cs�t�rt�k�n azt is k�z�lte, hogy tov�bbi le�r�sok az �v m�sodik negyed�ben m�r nem v�rhat�k.

KAPCSOLÓDÓ CIKK