Korrig�lt a forint

2008.06.27. 11:00

Folytat�dott a forint �rfolyam�nak korrekci�ja a bankk�zi devizapiacon, p�nteken f�l t�zkor 238,10/20 forintot �rt egy eur�, szemben a cs�t�rt�k d�lut�ni 237,00/10 forinttal.

Szerd�n m�g 235,85/95 forint volt az uni�s deviza, amihez k�pest ugyan jelent�s forintgyeng�l�st mutat a p�ntek d�lel�tti kurzus, de keresked�k eml�keztettek arra: a m�lt h�t elej�n m�g 247 forint felett j�rt az eur�, teh�t "van mib�l leadni" a nemzetk�zi befektet�i hangulatot kedvez�tlen ir�nyba alak�t� h�rek hat�s�ra.

A megk�rdezett keresked�k elmondt�k, hogy a p�nteki trend kiv�lt�ja a cs�t�rt�ki t�zsdei m�lyrep�l�s, az eur�pai �s az amerikai �rt�kpap�rpiacok jelent�s m�rt�k� gyeng�l�se, valamint - legal�bb ekkora s�llyal - az �jabb t�rt�nelmi cs�csokat d�nt�get�, imm�r 140 doll�r felett alakul� olaj�r. T�ny, hogy a gyeng�l�s a felt�rekv� deviz�k k�z�l a forintot �rinti legink�bb, de �ppen a forint volt az a deviza az elm�lt napokban, amely az akkor �rkezett kedvez� h�rekb�l a legt�bbet profit�lta.

A forint a doll�rral szemben is gyeng�lt. Mik�zben az eur�/doll�r �rfolyam 1,575 k�r�li �rt�ken �ll, �s jelent�sen nem mozdul, az amerikai deviza �rfolyama a forinttal szemben 151,40 k�r�l alakult p�nteken reggel a cs�t�rt�ki 150,65/85 ut�n.

KAPCSOLÓDÓ CIKK