London: 225 forint al� mehet az eur�

2008.06.27. 16:41

Annak ellen�re, hogy a forint 4 sz�zal�kot dr�gult az eur�hoz k�pest az ut�bbi nyolc keresked�si napon, nem nevezhet� elt�lzottnak az er�s�d�se - �ll a Goldman Sachs (GS) p�nteki elemz�s�ben, amelyben tov�bbi lend�letes fel�rt�kel�d�st j�sol a forintnak.

Az elemz�k - b�r nem z�rj�k ki id�k�zi korrekci� lehet�s�g�t - 238-r�l 230 forintra m�dos�tott�k a h�rom h�napra sz�l� �rfolyam-el�rejelz�s�ket, �s fenntartott�k a hat havi t�vlatra adott 230-as, illetve a 12 havi t�vlatra �rv�nyben tartott 225 forintos progn�zisukat.

Az infl�ci� tov�bbra is probl�ma, �s a Magyar Nemzeti Banknak (MNB) az �rfolyam "az egyetlen hat�kony eszk�ze" az infl�ci� elleni harcban. Emellett a forint jelent�sen elmaradt a t�rs�gre �ltal�nosan jellemz� fel�rt�kel�d�si folyamatt�l, �s m�g mindig olcs� a k�rny�kbeli valut�khoz k�pest.

Az elemz�shez f�z�tt grafikus kimutat�s szerint, amely a 2005. janu�r 1-jei �rfolyamokat veszi 100-nak, a forint jelenleg 105 alatt �ll, a szlov�k �s a cseh korona, valamint a zloty ugyanakkor 120-125-�t meghalad� �sszehasonl�t� szinteken j�r. A GS sz�m�t�sa szerint ahhoz, hogy a forint behozza e t�rs�gi lemarad�s�t, 220 k�rny�k�re, vagyis a c�g �ltal �ves t�vlatban v�rt 225-�s eur��rfolyamn�l is er�sebbre kellene dr�gulnia.

A h�z v�g�l felid�zi, hogy jelent�sen cs�kkent a k�lts�gvet�s �s a fizet�si m�rleg hi�nya, �s a m�k�d�t�ke be�raml�sa m�r j�r�szt fedezi a fizet�si m�rlegben kialakult deficitet.

A GS sz�m�t�sa szerint a magyarorsz�gi feldolgoz�ipari b�rek m�g a jelenlegi �rfolyamon is 8 sz�zal�kkal alacsonyabbak a lengyelorsz�gi �s 15 sz�zal�kkal a csehorsz�gi szintn�l.

Magas lesz az alapkamat �s az infl�ci�

A h�z tov�bbra is azt j�solja, hogy�az�MNB�a k�vetkez� h�rom h�napban f�l sz�zal�kponttal 9 sz�zal�kra emeli alapkamat�t, megjegyzi azonban, hogy a forint �rfolyammozg�sa n�velte az e progn�zist terhel�, lefel� ir�nyul� kock�zatot.

A Barclays Capital �ppen el�z� nap megjelent �tfog� felz�rk�z� piaci infl�ci�s elemz�se szerint mivel sem az �lelmiszer-, sem az energia�rak lend�lete nem l�tszik enyh�lni Magyarorsz�gon, m�g az MNB �ltal legut�bb 5,5 sz�zal�kra m�dos�tott 2008 v�gi infl�ci�s el�rejelz�s is "der�l�t�nak t�nik".

A Barclays Capital londoni elemz�i szerint val�sz�n�bb a 6 sz�zal�khoz k�zeli idei �v v�gi infl�ci�, �s ez a progn�zis is azt felt�telezi, hogy a forint nem gyeng�l vissza az MNB m�jusi infl�ci�s jelent�s�hez haszn�lt, 254-hez k�zeli �ves �tlagos �rfolyamra.

Az er�s forint fenntart�s�hoz az kell, hogy a piac folyamatosan "h�j�nak" l�ssa a jegybankot. Ez�rt az MNB nem engedheti meg mag�nak, hogy lemaradjon az �raz�si g�rbe m�g�tt, �s a tov�bbi, v�rhat�an magas b�r- �s infl�ci�s adatok nyom�n, m�r a ny�r folyam�n 9,00 sz�zal�kig kell emelnie alapkamat�t, �llt a Barclays Capital londoni elemz�s�ben, amely szerint a magyar jegybank "legjobb bar�tja az infl�ci� elleni harcban az er�s forint".

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK