Az Uniqa �s Egyes�lt K�zszolg�lati Nyugd�jp�nzt�r 2008. j�nius 30-i d�tummal beolvad az Aegon Magyarorsz�g �nk�ntes �s Mag�nnyugd�jp�nzt�rba, err�l m�g p�nteken d�nt�tt a k�t p�nzt�r k�zgy�l�se. Az Aegon� a beolvad�shoz sz�ks�ges hat�s�gi enged�lyeztet�si elj�r�st megind�totta - k�z�lte az MTI-vel az Uniqa.

Az Aegon� egyike a Magyarorsz�gon legr�gebben jelen l�v� nyugd�jp�nzt�raknak, a m�k�d�s�t t�bb mint t�z �ve kezdte meg. Az elm�lt �t �vben vagyon�t t�bb mint n�gyszeres�re emelte, tagl�tsz�m�t pedig a m�sf�lszeres�re. A p�nzt�r szakmai h�tter�ben a holland sz�khely� Aegon� csoport �ll.

Az Uniqa Nyugd�jp�nzt�r mintegy 140 ezer tagj�nak beolvad�s�val az Aegon� tov�bb er�s�ti piaci jelenl�t�t, r�szesed�se az �nk�ntes p�nzt�ri piacon megdupl�z�dik, �s 20 sz�zal�k f�l� emelkedik a mag�nnyugd�jp�nzt�ri r�szesed�se. A k�t �gazat�ban egy�ttesen 810 ezer tag t�bb mint 470 milli�rd forintos vagyon�t kezeli az Aegon� j�nius 30-t�l.

Az Aegon� vil�gszerte 40 milli� �gyfelet szolg�l ki, �s 371 milli�rd eur� vagyont kezel. Noha a m�ltban el�rt hozamok nem jelentenek garanci�t a j�v�re n�zve, az elm�lt 5 �v �tlag�t tekintve (2003-2007) az Aegon� Nyugd�jp�nzt�r mag�n �gazat�ban 8,7 sz�zal�kos, az �nk�ntes �gazat�ban 8,79 sz�zal�kos p�nzt�ri nett� �tlaghozamot �rt el, amely 3 sz�zal�kkal haladta meg az erre az id�szakra vonatkoz� infl�ci�t.

Az Aegon 8 �vvel ezel�tt, els�k�nt vezette be �nk�ntes nyugd�jp�nzt�ri �gazat�ban a v�laszthat� portf�li�s rendszert, amelynek l�nyege, hogy a tagok kock�zatvisel�si hajland�s�guknak megfelel�en szabadon v�laszthatnak befektet�si kombin�ci�t. A v�laszthat� portf�li�s rendszer 2009 janu�rj�t�l a mag�np�nzt�ri tagok sz�m�ra is el�rhet� lesz.

A k�z�p-kelet-eur�pai nyugd�jp�nzt�ri piacon az Aegon� Magyarorsz�gon k�v�l m�g jelen van Szlov�ki�ban, Csehorsz�gban, Lengyelorsz�gban �s Rom�ni�ban, �s a beolvad�ssal �sszess�g�ben 1,5 milli� nyugd�jp�nzt�ri tagot sz�ml�l.

Az Uniqa p�nzt�rainak beolvad�s�t azzal indokolta az MTI-nek S�k L�szl� a k�t p�nzt�ri �gat egyes�t� nyugd�jp�nzt�r �gyvezet�je, hogy a vagyonkezel�i eredm�nyek gyeng�k voltak, ezzel akarj�k megel�zni a tags�g lemorzsol�d�s�t. A v�lt�s a tagok hossz� t�v� �rdek�t szolg�lja, mivel jobb hozamokra sz�m�thatnak. Az Aegon v�llalta, hogy az �tvett k�zszolg�lati tagok tov�bbra is k�pviseltetik magukat a p�nzt�r vezet� test�leteiben.

Az Uniqa �s Egyes�lt K�zszolg�lati Nyugd�jp�nzt�r jogel�dje 1999. szeptember 15-�n j�tt l�tre az AXA Colonia Mag�nnyugd�jp�nzt�r, az AXA Colonia �nk�ntes Nyugd�jp�nzt�r, a K�zszolg�lati Dolgoz�k Heller Farkas Nyugd�jp�nzt�ra �s az Els� Magyar K�zszolg�lati �nk�ntes Nyugd�jp�nzt�r egyes�l�s�vel.�� Munk�ltat�i tagjai k�z�tt van p�ld�ul a V�m- �s P�nz�gy�rs�g, az APEH, sz�mos miniszt�rium, �s az Orsz�ggy�l�s Hivatala is.