A folyó fizetési mérleg hiánya az első negyedévben 1,16 milliárd euró, szezonális hatásoktól megtisztítva 1,274 milliárd euró volt - közölte a Magyar Nemzeti Bank (MNB) hétfőn az első becslés alapján.

A folyó fizetési mérleg hiánya tavaly az első negyedévben 1,102 milliárd euró, szezonális hatásoktól megtisztítva 1,105 milliárd euró volt.

A negyedéves adatok alapján 2008. I. negyedévében a külfölddel szemben fennálló finanszírozási igény (a folyó fizetési mérleg és a tőkemérleg együttes hiánya) az előző negyedévhez képest csökkent. Értéke 367 millió euró (forintban számítva 92 milliárd forint) volt, a szezonális hatások kiszűrésével 729 millió euró, ami a GDP 2,2 százaléka.

A pénzügyi mérleg egyenlegeként adódó úgynevezett alulról számított külső finanszírozási igény az I. negyedévben 1,375 millió eurót (forintban számítva 353 milliárd forintot) tett ki.

Az MNB felülvizsgálta a 2007 III. és IV. negyedévi adatokat. A revíziót követően a folyó fizetési mérleg hiánya tavaly 5,036 milliárd eurót tett ki, szemben az előzetesen közölt 5,06 milliárd euróval. A felülvizsgált III. negyedévi deficit 1,316, a IV. negyedévi 1,094 milliárd euró volt.    

Az I. negyedévi fizetési mérleg adatokat ismertetve az MNB megállapítása szerint az áruforgalom egyenlege pozitív, a szezonális hatásoktól megtisztítottan eléri a 681 millió eurót, a kiigazítatlan érték 744 millió euró (a tavalyi első negyedév 279 millió euró aktívummal zárt), míg a szolgáltatások többlete a szezonális hatásoktól megtisztítottan 269 millió euró, a kiigazítatlan adat 139 millió euró. Az első negyedévben a szezonálisan kiigazított adatok alapján az áruforgalom egyenlege javult, a szolgáltatások bevételi többlete nőtt az előző negyedévhez képest.

A szolgáltatásokon belül az idegenforgalmi többlet első negyedéves szezonálisan kiigazított adata 294 millió euró volt. Az egyéb szolgáltatásoknál az első negyedévben hiány keletkezett, értéke a szezonális hatásoktól megtisztítva 71 millió euró volt.

A jövedelem- és transzfermérleg összetevői közül az adóssághoz kapcsolódó jövedelmek szezonálisan kiigazított hiánya 684 millió euró, a nem adósság típusú jövedelmeken keletkezett hiány pedig 1,452 millió euró. Az adóssághoz kapcsolódó jövedelmeknél tovább folytatódott az előző negyedévekben megfigyelhető nettó kiadásnövekedés, a nem adóssághoz kapcsolódó jövedelmek esetében viszont kis mértékben csökkent a nettó kiadás az előző negyedévhez viszonyítva.

A folyó transzferek egyenlege 2008. I. negyedévében 273 millió eurós hiányt mutatott. A hiány módszertani váltás következménye, a lakosság viszonzatlan átutalásai, a külföldi munkajövedelmek után fizetett adók és járulékok ill. az éven túl foglalkoztatottak hazautalásai 2008-tól ezen a soron szerepelnek.

Az Európai Unióval kapcsolatos első negyedéves tranzakciókat tekintve, a folyó transzferek hiánya 52 millió euró, míg a tőketranszferként elszámolt tranzakciók bevételi többlete 795 millió euró.

A finanszírozással összefüggő adatokat ismertetve az MNB közli: 2008 első negyedévében a nem adóssággeneráló finanszírozás formájában megvalósuló tőkemozgások egyenlege összességében 1,699 milliárd euró forrásbeáramlást mutatott (a tavalyi első negyedévben 136 millió euró hiány alakult ki).

A magyar befektetők külföldre irányuló, részesedés formájában megvalósuló közvetlen tőkebefektetése 84 millió eurót, az újrabefektetett jövedelmek 342 millió eurót tettek ki. A külföldi befektetők részesedés formájában megvalósuló tőkebefektetése 292 millió eurót, míg az újrabefektetett jövedelmek 1,366 milliárd eurót értek el.

A tulajdonviszonyt megtestesítő portfólió befektetéseknél 468 millió euró forrásbeáramlás történt, ebből 521 millió euró volt a magyar befektetők külföldi részvényvásárlása (kiáramlás) és 989 millió euró volt a külföldiek részvényvásárlása (beáramlás).