Az energetikai szolg�ltat�sokat v�gz� RFV Nyrt. 2,456 milli�rd forint �rbev�tel �s 510 milli� forint nett� eredm�ny el�r�s�t prognosztiz�lja 2008. �v v�g�re - k�z�lte a t�rsas�g a Budapesti �rt�kt�zsde (B�T) honlapj�n h�tf�n.

A kamat-, ad�fizet�s �s �rt�kcs�kken�si le�r�s el�tti eredm�ny�� (EBITDA) v�rhat�an 852 milli� forintot �r el ebben az �vben, az egy r�szv�nyre jut� eredm�nye pedig 255 forint lesz. A k�zlem�ny szerint az RFV els� f�l�vi �rbev�tele jelent�sen meghaladta a v�rakoz�sokat, a f�l�ves gyorsjelent�s�t j�lius 25-�n teszi k�zz� a c�g.

A c�gvezet�s az optimista el�rejelz�st a javul� piaci k�rnyezettel indokolja. A k�lts�ghat�kony energiaszolg�ltat�si megold�sokat k�n�l� c�g tev�kenys�gi ter�let�nek kedveznek a n�vekv� energia�rak �s az energiamegtakar�t� technol�gia fejl�d�se. A t�rsas�g k�z�lte azt is, hogy �j strat�gia kialak�t�s�n dolgozik, amelynek r�szleteit szeptemberben tervezi megosztani a befektet�kkel.

A B�T "B" kateg�ri�j�ban jegyzett RFV Nyrt. 2008 els� negyed�v�ben 747,7 milli� forint �rbev�telt �rt el. Az EBITDA��174,3 milli�, a nett� eredm�ny 70,8 milli� forint, az egy r�szv�nyre es� eredm�ny pedig 35 forint volt. A t�rsas�g 10 forint n�v�rt�k� r�szv�nyei h�tf�n d�lel�tt 3190 forintot �rtek a t�zsd�n.