Sok a csal�s, bekem�ny�t a rom�n jegybank

2008.06.30. 18:20

A Rom�n Nemzeti Bank (BNR) a hitelez�si felt�telek szigor�t�s�t javasolja, mivel elszaporodtak a csal�sok.

A rom�n sajt� �ltal id�zett Mugur Isarescu jegybankeln�k szerint a j�vedelmi igazol�sok hamis�t�sa val�s�gos ipar�gg� fejl�d�tt egyes megy�kben. Ezt a folyamatot az is gerjeszti, hogy a rom�n bankok alaposan megk�nny�tett�k a hitelez�si felt�teleket, �gy senki nem ellen�rzi komolyan a bemutatott iratokat. Isarescu m�r t�bbsz�r is elmarasztalta a Rom�ni�ban m�k�d� bankokat, hogy puszt�n a piaci r�szesed�s�k n�vel�s�re hajtanak, �s teljes m�rt�kben figyelmen k�v�l hagyj�k a fedezetlen hitelny�jt�s vesz�lyeit.

Isarescu szerint a bankoknak szigor�taniuk kell a k�lcs�nz�s felt�teleit, �s be kell tiltaniuk a puszt�n szem�lyazonoss�gi okm�ny alapj�n ny�jtott hitelez�st. Hangs�lyozta: l�teznek olyan hitelterm�kek, amelyeket senki sem ellen�riz, �gy nagyon k�nnyen ak�r �tezer eur�hoz is hozz�juthatnak olyan szem�lyek, akik val�j�ban k�ptelenek visszafizetni a p�nzt.

El�sz�r az OTP Bank Rom�nia h�zta meg a v�szharangot. A magyar p�nzint�zet rom�niai le�nyv�llalata az �v elej�n bejelentette: 14 rom�niai fi�kj�ban ezent�l csak garancia alapj�n ny�jt fogyaszt�si hiteleket.

�prilis v�g�n a r�szletek visszafizet�s�vel elmaradt lakoss�g 188 milli� eur� ad�ss�got halmozott fel a bankokkal szemben, ami 10 sz�zal�kkal t�bb, mint az el�z� h�napban. �ves szinten azonban az ad�ss�g 81 sz�zal�kkal emelkedett. Tavaly �prilist�l a lakoss�g hitelez�se is 82 sz�zal�kkal n�tt, �s el�rte a 22,2 milli�rd eur�t.�

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK