�j vezet�je van az OTP Garanci�nak

2008.07.01. 11:14

Utassy L�szl� 2008. j�nius 30-i hat�llyal lemondott az OTP Garancia Biztos�t� Zrt. vez�rigazgat�i posztj�r�l, hely�re Yann M�n�triert jel�li az OTP Bank - k�z�lte a bank kedden.

A k�zlem�ny szerint a lemond�s k�z�s meg�llapod�s alapj�n t�rt�nt, �s Utassy L�szl� szakmai p�lyafut�s�t az OTP Bankn�l folytatja.

Yann M�n�trier kinevez�s�re a fel�gyeleti enged�ly megszerz�s�t k�vet�en ker�lhet sor.

A biztos�t�t nemr�g megv�s�rl� Groupama SA t�mogatja M�n�trier kinevez�s�t, aki a Garancia Biztos�t� tulajdonv�lt�s�t k�vet�en is a t�rsas�g vez�rigazgat�ja marad, �s ir�ny�tani fogja a Groupama magyarorsz�gi tev�kenys�g�t az OTP Garancia �s a Groupama Biztos�t� (Magyarorsz�g) tervezett �sszeolvad�s�t k�vet�en - olvashat� a k�zlem�nyben.

Yann M�n�trier 20 �ves biztos�t�i �zlet�gi tapasztalatokkal rendelkezik �s 1988 �ta �ll a Groupama alkalmaz�s�ban. Ezt megel�z�en 9 �vig a Credit Agricole-n�l dolgozott k�l�nb�z� vezet� beoszt�sokban. A Groupama Centrale Caisse-n�l az �rt�kes�t�si igazgat�s�g�t ir�ny�totta �s vezet� szerepet j�tszott a Groupama Bank l�trehoz�s�ban.

Az OTP Bank �s a Groupama SA 2008. febru�r 11-�n meg�llapod�st �rtak al� arr�l, hogy a Groupama megv�s�rolja az OTP Garancia Biztos�t�t, hossz� t�v� bankbiztos�t�i partners�gre l�pnek, tov�bb� a Groupama r�szesed�st v�s�rol az OTP Bankban. Az akviz�ci�t az Eur�pai Bizotts�g �s a PSz�F egyar�nt j�v�hagyta, mik�zben a j�v�hagy�s folyamata jelenleg is zajlik az OTP Garancia nem magyar le�nyv�llalatain�l. A tranzakci� z�r�s�ra v�rhat�an 2008 harmadik negyed�vben ker�l sor.

Az OTP Garancia Biztos�t� biztos�t�si d�jbev�tele 2007-ben 90 milli�rd forint volt, ad�zott eredm�nye 8,2 milli�rd forintot tett ki.

KAPCSOLÓDÓ CIKK