Felf�ggesztett�k d�lel�tt a Richter Gedeon Nyrt. r�szv�nyeinek keresked�s�t. Egyel�re sem a t�rsas�g, sem a t�zsde nem tette k�zz� a l�p�s indok�t.A lengyel versenyfel�gyeleti hat�s�g ugyanakkor�j�v�hagyta, hogy a Richter Gedeon Nyrt. megv�s�rolja a lengyel Polpharma gy�gyszergy�rat.A Richter pap�rok utols� �rfolyama 31.960 forint volt, ami az el�z� napi z�r��rhoz k�pest 240 forintos, 0,75 sz�zal�kos cs�kken�s.

A 231 milli�rd forint �rt�k� �gyletr�l sz�l� szerz�d�st november 14-�n k�t�tt�k meg. A Richter Gedeon Nyrt. a Polpharm�val t�rsul�sban a k�z�p-kelet-eur�pai r�gi� vezet� gy�rt�ja lesz, �s a m�sodik legnagyobb a lengyel gy�gyszerpiacon. A k�zgy�l�si d�nt�seket azzal a felt�tellel hozt�k meg, hogy a tulajdonosok a k�zgy�l�s el� terjesztett minden hat�rozatot j�v�hagynak, t�bbek k�z�tt az alapt�ke felemel�s�t, �s tudom�sul veszik az oroszorsz�gi Akrihin gy�gyszerc�g �tv�tel�r�l k�t�tt szerz�d�st.

A Richter �s a Polpharma term�kportfoli�ja kieg�sz�ti �s nem �tfedi egym�st, ez meglehet�sen ritka a gy�gyszerpiacon, hang�lyozta Bogsch Erik, a Richter Gedeon vez�rigazgat�ja. A t�rsul�s �vi, mintegy 35 milli�rd forint szinergi�t jelent a bev�telek n�veked�s�vel �s a k�lts�gmegtakar�t�s eredm�nyek�nt.

A Polpharm�val "�rkezik" az egyik legnagyobb oroszorsz�gi gy�gyszergy�r, az Akrihin is, amelyet a Polpharma tavaly ny�ron v�s�rolt meg. �gy a t�rsul�s r�v�n a Richter bev�teleinek 25 sz�zal�ka Lengyelorsz�gb�l, 20 sz�zal�ka az orosz piacr�l sz�rmazik majd, �s mind�ssze 17 sz�zal�k lesz a magyarorsz�gi bev�telek ar�nya. A Richter Gedeon a Polpharm�val az orosz gy�gyszerpiac m�sodik legnagyobb szerepl�je lesz a Sanofi-Aventis ut�n. Elemz�k szerint az �j t�rsas�g az orosz piacon vezet� lesz generikus gy�gyszerekb�l, lefedve minden olyan orvosi ter�letet, ahol m�s termel� nem k�n�l gy�gyszert.

A Richter Gedeon Nyrt. tulajdonosai a k�zgy�l�sen tudom�sul vett�k azt a szerz�d�st, amelyet a t�rsas�g k�t�tt a Genefar BV., a Brinsmeadow Investments Limited, az IESH Industrial Engineering Solutions Holdings N.V. c�gekkel az oroszorsz�gi OAO Akrihin Pharmacueticals Co. 80,62 sz�zal�k�nak megv�s�rl�s�r�l a Richter igazgat�s�g�nak hat�sk�r�ben z�rt k�rben kibocs�tott �j r�szv�nyek ellen�ben.

A r�szv�nyesek j�v�hagyt�k a t�rsas�g alapt�k�j�nek felemel�s�t 18 milli�rd 637 milli� 486 ezer forintr�l, 24 milli�rd 849 milli� 983 ezer forintra. Az �j r�szv�nyeket a Genefar jegyezheti le. Az Akrihin megv�s�rl�s�ra, igazgat�s�gi hat�sk�rben kibocs�tott 593 648 darab r�szv�nyt is figyelembe v�ve, a Genefar a Richter legnagyobb tulajdonosa lesz, 26,75 sz�zal�kos tulajdoni ar�nyban. A magyar �llam tulajdoni h�nyada 25,1 sz�zal�kr�l 18,35 sz�zal�kra cs�kken. A Richter belf�ldi befektet�inek ar�nya 8,68 sz�zal�k lesz a jelenlegi 12,1 sz�zal�kkal szemben, a k�lf�ldi r�szv�nyesek ar�nya pedig 62,8 sz�zal�kr�l 46,22 sz�zal�kra m�rs�kl�dik.

A Genafar az �j kibocs�t�s� Richter-r�szv�nyeket �t �ven kereszt�l csak nagyon korl�tozottan �rt�kes�theti. A Genefar tulajdon�ba ker�l� �j r�szv�nyek 15 sz�zal�ka pedig - �vad�kk�nt - let�tben marad a Richter Gedeon Nyrt.-n�l.
A k�zgy�l�sen d�nt�ttek arr�l is, hogy k�rik az �j kibocs�t�s� Richter-r�szv�nyek bevezet�s�t a Budapesti �s a Luxembourgi �rt�kt�zsd�re.