Uzsoranapt�rt k�sz�t a Borsod-Aba�j-Zempl�n megyei Rend�r-f�kapit�nys�g az �rni-olvasni alig tud� embereknek - olvashat� a keddi N�pszabads�gban.

Az uzsoranapt�r k�preg�nyben �br�zolja az �gyfelek sors�t a k�lcs�n felv�tel�t�l a nincstelenn� v�l�sig.

Dud�s P�ter, a b�nmegel�z�si oszt�ly vezet�je a napilapnak elmondta, hogy az uzsorahiteleket t�bbnyire a halmozottan h�tr�nyos helyzet�, sokszor "a kisebbs�ghez" tartoz� n�pess�g veszi fel. Nekik Neh�z �t n�ven programot dolgoztak ki annak �rdek�ben, hogy megel�zz�k az �ldozatt� v�l�sukat.

A N�pszabads�g arr�l is �rt, hogy banki �s �nkorm�nyzati tiszts�gvisel�k is gyan�s�tottakk� v�lhatnak a Szerencs k�rny�ki telep�l�seken elh�res�lt szoci�lpolitikai csal�sok �s az ezzel r�szben �sszef�gg� uzsora�gyletek vizsg�lata sor�n.