Nagyot cs�kkent az alapokban kezelt vagyon

2008.07.08. 7:40

J�niusban 36 milli�rd forinttal cs�kent a Befektet�si Alapkezel�k Sz�vets�g�nek (Bamosz) tagjai �ltal befektets�i alapokban kezelt vagyon- der�l ki a szervezet legfrissebb jelent�s�b�l. A legnagyobb vesztes�get - mitegy 31 milli�rd forintot a r�szv�nyalapok szenvedt�k el.

A tiszta r�szv�nyalapok 4 milli�rd forintot, a r�szv�nyt�ls�lyos alapok pedig 26,6 milli�rd forintot buktak - s b�r elvileg ez ut�bbi kateg�ri�ba tartoz� alapok kev�sb� kock�zatosak, m�gis ugyan�gy valamivel 10 sz�zal�k feletti vesztes�get szenvedtek el, mint a tiszt�n r�szv�nyekb�l �ll� portf�li�k.

Az elvileg biztons�gosabbnak sz�m�t� k�tv�nyalapok sem t�nd�k�ltek j�niusban, igaz, vesztes�geik nem �rt�k el az egy sz�zal�kot. Pozit�v hozamot tudtak viszont felmutatni az ingatlan- �s a p�nzpiaci alapok, el�bbiek 3,3 milli�rdos pluszt gener�ltak, ut�bbiak pedig befektet�seik r�v�n 4 milli�rd forinttal n�velt�k a vagyonukat.

A befektet�si alapok vagyon�t azonban nemcsak a vesztes�gek, hanem a folytat�d� t�kekivon�s is cs�kkentette - a befektet�k �sszesen 43 milli�rd forintnyi t�k�t vettek ki a Bamosz-tagok �ltal kezelt alapokb�l. Ezzel a szervezet tagjai �ltal kezelt vagyon 3010 milli�rd forintra olvadt, s�t, figyelembe v�ve a h�nap v�ge �ta eltelt id�szak esem�nyeit, mostanra m�r minden bizonnyal a 3 ezer milli�rdos hat�r al� esett. Nem v�letlen, hogy ilyen helyzetben a garant�lt alapok bizonyultak a legn�pszer�bb befektet�snek: mik�zben minden alapkateg�ri�b�l kivont�k a p�nzt a befektet�k, a t�kegarant�lt konstrukci�kban 10 milli�rd forintot helyeztek el.

KAPCSOLÓDÓ CIKK