Post�n is terjeszti v�llalkoz�i hiteleit az MFB

2008.07.10. 14:45

A Magyar Fejleszt�si Bank (MFB) �j Magyarorsz�g Kisv�llalkoz�i Hitel�t az orsz�g 45 kijel�lt post�j�n is lehet ig�nyelni j�lius 16-�t�l - jelentett�k be cs�t�rt�k�n sajt�t�j�koztat�n Budapesten.

Sz�ts Ildik�, a Magyar Posta Zrt. vez�rigazgat�ja hangs�lyozta: ezzel a lehet�s�ggel a posta tov�bb b�v�tette banki, p�nz�gyi szolg�ltat�s�t.

Aladics S�ndor, a Magyar Fejleszt�si Bank vez�rigazgat�-helyettese elmondta: a bank c�lja, hogy min�l k�zelebb vigye a hitelt a v�llalkoz�sokhoz, �s ezt a szolg�lja a post�val kialak�tott egy�ttm�k�d�s is.

A posta vez�rigazgat�ja elmondta, hogy r�vid id�n bel�l tov�bb b�v�tik a lehet�s�get k�n�l� post�k sz�m�t. Terveik szerint 100 �gynevezett akt�v �rt�kes�t�si munkahelyet jel�lnek ki, ahol az MFB hitel�t is lehet ig�nyelni. Az akt�v �rt�kes�t�si helyeken nemcsak a banki adminisztr�ci�t int�zik, hanem tan�csad�ssal is foglalkoznak.

Sz�ts Ildik� utalt arra, hogy a Magyar Posta moderniz�ci�s programj�nak keret�ben a v�llalkoz� postapartnereknek is lehet�s�g�k van a Magyar Fejleszt�si Bank �j Magyarorsz�g Kisv�llalkoz�i Hitel�t ig�nyelni fejleszt�seikhez.

Aladics S�ndor, az MFB vez�rigazgat�-helyettese felh�vta a figyelmet, hogy az �j Magyarorsz�g Kisv�llalkoz�i Hitel konstrukci� keret�ben 50 milli� forintig gyors b�r�lattal, olcs� hitelhez juthatnak a kisv�llalkoz�sok 15 �ves lej�rattal �s k�t �v t�relmi id�vel.

A sajt�t�j�koztat�t k�vet�en �tadt�k a Mammut II. �zleth�zban b�relt ter�leten kialak�tott �j postahivatalt, amely 282 milli� forintba ker�lt. Ide k�lt�z�tt a hivatal az eladott Krisztina k�r�ti sz�kh�zb�l �s a Retek utc�b�l. A h�tv�g�n is nyitva tart� hivatalban "Mesepost�t" alak�tottak ki, ahol j�t�kos form�ban ismerkedhetnek a szakm�val a gyerekek.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK