T�rs�gi r�szv�nyek: oldalaz�st v�r az Erste

2008.07.10. 8:02

Kelet-K�z�p-Eur�pa tov�bbra is gazdas�gi kih�v�sokkal n�z szembe, �m a kil�t�sok m�g mindig �g�retesek - �llap�tja meg a b�csi sz�khely� Erste Bankcsoport leg�jabb elemz�se.

Az Erste elemz�i szerint a m�sodlagos jelz�logpiaci v�ls�g nem �rintette jelent�sen a r�gi� piacait, �m a nagyfok� volatilit�s miatt a r�szv�nypiacok ink�bb "oldalaz� mozg�st" v�geznek majd az idei harmadik negyed�vben, �s tal�n azt k�vet�en is. A p�nzint�zet elemz�i fel�ls�lyoz�sra aj�nlj�k Lengyelorsz�got �s Ausztri�t, kisebb m�rt�kben pedig Magyarorsz�got is.

Az elemz�s kit�r arra, hogy a kelet-k�z�p-eur�pai gazdas�gokat �sszess�g�ben alig �rintette a glob�lis gazdas�gi visszaes�s. Az Erste elemz�se szerint "b�r val�sz�n�s�thet�", hogy enyhe lassul�s k�vetkezett be a m�sodik negyed�vben, ez ink�bb ciklikus okokra vezethet� vissza.

�gy t�nik, a konjunkt�ra-ciklus cs�cspontj�n m�r t�l vagyunk, teh�t az elk�vetkez� negyed�vekben a gazdas�gi n�veked�s tov�bb lassul. Ennek t�bb oka is lehet: a kamatemel�sek �reztetni kezdik hat�sukat, a merev munkaer�piacok pedig term�szetes akad�lyt k�peznek az �tlagot meghalad� n�veked�s folytat�sa el�tt, v�gezet�l a magas energia- �s �lelmiszer�rak cs�kkentik a v�s�rl�er� re�l�rt�k�t."

T�bbnyire pozit�van �rt�keli a jelenlegi gazdas�gi helyzetet Kelet-K�z�p-Eur�p�ban az Eur�pai Gazdas�gkutat� Int�zet (ZEW) �s az Erste Bank legfrissebb konjunkt�ra-indexe, a v�laszad�k a kil�t�sokkal kapcsolatban azonban ism�t �vatosan nyilatkoztak.

A felm�r�sben r�szt vev�k k�tharmada (65,5 sz�zal�k) megfelel�nek �rt�keli Kelet-K�z�p-Eur�pa jelenlegi gazdas�gi helyzet�t, ugyanakkor egy v�laszad� sem tartja rossznak. S�t, 35 sz�zal�kuk egyenesen j�nak �t�li a gazdas�gi k�rnyezetet, szemben az eur��vezettel, ahol csak 15 sz�zal�k gondolja azt, hogy a jelenlegi helyzet j� lenne, �s 82 sz�zal�k tartja megfelel�nek.

KAPCSOLÓDÓ CIKK