�sszesen 287-szer er�s�tette meg egy bank egy �gyfel�nek lev�lben, hogy t�r�lte a bankk�rty�j�t. A rekord Nagy-Britanni�ban t�rt�nt: a 29 �ves c�mzetthez egyszerre �rkezett a 287 lev�l.�A felad� pedig�ugyanaz a bank volt.�

A p�nzint�zet�mindegyik lev�lben ugyanazt tudatta �gyfel�vel.�Ut�bb kider�lt, hogy a�bank sz�m�t�g�phiba miatt k�ldte ki a�c�mzettnek�287-szer az �rtes�t�st a bankk�rtya megsz�n�s�r�l.