Felm�r�st k�sz�t a Munkaad�k �s Gy�riparosok Orsz�gos Sz�vets�ge (MGYOSZ) annak meg�llap�t�s�ra, hogy a v�llalkoz�sok k�l�nb�z� csoportjai sz�m�ra mi lenne az optim�lis forint/eur� �rfolyam - �rja a Vil�ggazdas�g.

Az MGYOSZ a felm�r�st azzal indokolja, hogy a forintnak az ut�bbi h�napokban bek�vetkezett er�s�d�se k�zvetlen�l vagy k�zvetve hat�ssal van minden v�llalkoz�s gazd�lkod�s�ra - �rja a gazdas�gi napilap.

A Vil�ggazdas�g a forint er�s�d�s�vel kapcsolatban arr�l is �r, hogy a P�nz�gyminiszt�rium tov�bbra is vizsg�lja azt a javaslatot, amely szerint a v�llalkoz�sok a deviza�tsz�m�t�s p�nz�gyi hat�s�t t�bb �vre szakaszolhatn�k. A v�ltoztat�st a Magyar K�lgazdas�gi Sz�vets�g kezdem�nyezte a h�nap elej�n - tette hozz� a napilap.