Esk�t tett a P�nz- �s T�kepiaci V�lasztott B�r�s�g 102 tagja, �s �tvette megb�z�s�t cs�t�rt�k�n d�lut�n Budapesten.

A Budapesti �rt�kt�zsde megalakul�s�val egy id�ben 1990-ben j�tt l�tre az �rt�k- valamint az �rut�zsde v�lasztott b�r�s�ga. Ennek jogut�da 2002 �ta a P�nz- �s T�kepiaci V�lasztott B�r�s�g. Kezdetben 60 taggal m�k�d�tt a test�let, de az �sszef�rhetetlens�g betart�sa miatt sz�muk 102-re n�vekedett.

A v�lasztott b�r�s�g legt�bb �gye a befektet�si szolg�ltat�sokkal kapcsolatos, de hitelint�zeti vit�kban, �s a t�zsdetagok egym�s k�zti vit�iban is elj�rnak - mondta az MTI-nek Kraudi Adrienne eln�k. A v�lasztott b�r�s�g csak akkor j�rhat el, ha arr�l a felek el�zetesen meg�llapodtak. Ma m�r t�bb bank is ezt a v�lasztott b�r�s�got jel�li meg a szerz�d�sekben az esetleges jogvita eld�nt�s�re.

�vente 20-30 �gy keletkezik - ismertette Kraudi Adrienne, hozz�t�ve, hogy az ut�bbi 5 �vben 21 milli�rd forint volt a vitatott k�vetel�sek �sszegzett �rt�ke. Az �gyeket 3-4 t�rgyal�son tudj�k lez�rni, az �tlagos d�nt�shez 5-6 h�nap sz�ks�ges. Ez j�val r�videbb a rendes - �llami - b�r�s�g hat�rozat�hoz sz�ks�ges id�h�z k�pest.

A most esk�t tett v�lasztott b�r�kat a Budapesti �rt�kt�zsde Zrt. k�zgy�l�se, valamint a Magyar Banksz�vets�g eln�ks�ge jel�lte ki. Az eln�k kijel�l�s�nek a joga ez ut�bbit illeti meg. Az �jonnan megv�lasztott b�r�i test�let tagjainak mand�tuma 2013-ban j�r le.