A kamatd�nt�s ut�n er�s�d�tt a forint

2008.07.21. 17:40

Az eur�t h�tf� d�lut�n n�gy �rakor 228,60/70 forinton jegyezt�k a budapesti bankk�zi kereskedelemben, ami megegyezik a p�ntek d�lut�ni jegyz�ssel. Az �rfolyam ezen a szinten nyitott, majd a d�lel�tt folyam�n eg�szen 229,80 forintig er�s�d�tt, majd a Magyar Nemzeti Bank (MNB) kamatd�nt�s�t k�vet�en visszat�rt a 228,50 k�r�li szintre.

Az MNB a piac v�rakoz�sainak megfelel�en nem v�ltoztatott alapkamat�n, a d�nt�st k�vet� indokl�s azonban meglepet�sk�nt hatott. Az MNB indokl�s�val gyakorlatilag elfogadta az er�s forintot: szemben a forint "t�l gyors" er�s�d�s�vel kapcsolatban v�rt intelmekkel, a jegybank elk�telezte mag�t az infl�ci�s c�l k�vet�se �s az energia�rakb�l ered� k�ls� infl�ci�s nyom�s m�rs�kl�se mellett.

A londoni City v�lem�nyform�l�i szerint hosszabb ideig megmarad a jelenlegi MNB-alapkamat, de emel�sre m�r nem lehet sz�m�tani, m�rs�kl�sre pedig legkor�bban a j�v� �v tavasz�n. Ezt a v�lem�nyt osztja Goldman Sachs p�nzint�zet is, amely az eddig legagressz�vabb kamatemel�st, 3 h�napon bel�l 9 sz�zal�kn�l tet�z� alapkamatot j�solt. Ezek t�kr�ben a piacon a forint�rfolyam stabiliz�l�d�s�t v�rj�k a piacon.

A doll�rt 144,20/30 forinton jegyezt�k a p�ntek d�lut�ni 144,25/30 forint ut�n.

Az MNB hivatalos deviza�rfolyam jegyz�se alapj�n a sv�jci frank 141,55 forint (p�nteken 141,57 forint), 100 jap�n jen 135,47 forint (p�nteken 135,80 forint) volt.

Az �llamk�tv�nyek m�sodpiac�n a hozamok gyakorlatilag nem v�ltoztak a p�nteki �ll�s �ta: a 2011/C �llamk�tv�ny hozama 8,84 sz�zal�k, a 2012/C k�tv�ny� 8,55 sz�zal�k, m�g a cs�t�rt�ki aukci�n szerepelt 2019/A k�tv�ny� 7,84 sz�zal�k.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK