Megalakult a Mol �s a CEZ k�z�s v�llalata

2008.07.21. 8:53

Megalakult a Mol �s a CEZ - a cseh villamos m�vek - els� k�z�s v�llalata, a CM European Power International B.V.

Az �j c�g f�k�nt g�zt�zel�s� er�m� beruh�z�sokat val�s�t meg K�z�p- �s D�lkelet-Eur�pa n�gy orsz�g�ban, bele�rtve Szlov�ki�t, Magyarorsz�got, Horv�torsz�got �s Szlov�ni�t - k�z�lte a Mol.

Az els� nagyobb beruh�z�s keret�ben, a tervek szerint a Mol-csoport pozsonyi finom�t�j�nak ter�let�n, Szlov�ki�ban �s a sz�zhalombattai finom�t�ban, Magyarorsz�gon �p�tenek meg egy-egy kombin�lt ciklus� g�zturbin�s er�m�vet. A be�p�tett teljes�tm�ny mindk�t helysz�nen 800 MW lesz.

Ezen t�l Pozsonyban korszer�s�tik a jelenleg is m�k�d� h�er�m�vet �s kapacit�s�t 160 MW-ra b�v�tik. A k�t beruh�z�s becs�lt v�rhat� �rt�ke 1,4 milli�rd eur�.

A c�get - �sszhangban a 2007. december 20-�n al��rt meg�llapod�ssal - 8,3 milli� eur� alapt�k�vel alap�totta meg a strat�giai sz�vets�gre l�pett Mol �s CEZ, 50-50 sz�zal�kos r�szesed�ssel.