A francia Cr�dit Agricole p�nz�gyi csoporthoz tartoz� Credigen Bank Zrt. 350 milli� forintos t�keemel�st, majd ugyanekkora �sszeg� t�kelesz�ll�t�st hajtott v�gre, �gy jegyzett t�k�je 2 milli�rd forint maradt.

A t�keemel�sre �s -lesz�ll�t�sra a bank��C�gk�zl�nyben megjelent hirdetm�nyei szerint vesztes�grendez�s c�lj�b�l ker�lt sor, annak megel�z�s�re, hogy a t�rsas�g saj�t t�k�je a jegyzett t�ke al� cs�kkenjen.

A Credigen az MTI k�rd�s�re a tavalyi vesztes�g m�rt�k�t nem k�z�lte. A hitelint�zet az elm�lt �vekben folyamatosan vesztes�gesen m�k�d�tt - 2006-ban 699 milli� forint m�rleg szerinti vesztes�ge volt -, ez�rt tulajdonos�nak, a Sofinco S.A.-nak t�bbsz�r is t�k�t kellett p�tolnia. A Credigen a c�gb�r�s�gi adatok szerint 2002 �ta vesztes�grendez�s c�lj�b�l t�bb mint 3 milli�rd forint friss t�k�t kapott.

A bank m�rlegf��sszege 2007 v�g�n 9,918 mili�rd forintot tett ki, 11,3 sz�zal�kkal b�v�lt egy �v alatt. A t�rsas�g saj�t t�k�je 2007 v�g�n 2,345 (2006: 2,125) milli�rd forint volt.

Hajd� Zolt�n �gyvezet� igazgat� az MTI-nek elmondta, hogy strat�giai terv�k szerint a bank 2008-ban a magyar m�rleg (MSZSZ) szerint m�r nullszald�s lesz, a nemzetk�zi (IFRS) eredm�nykimutat�s pedig csek�ly vesztes�get tartalmaz majd. J�v�re az MSZSZ szerint szer�ny nyeres�ggel, az IFRS szerint nullszald�val kalkul�lnak.

A bank az id�n els�sorban az �ruhitelez�st szeretn� b�v�teni. Hajd� Zolt�n szerint poz�ci�ik javultak 2006-2007-hez k�pest, a kereskedelmi l�ncokkal t�bb meg�llapod�s is el�k�sz�t�s alatt van. A szem�lyi hitelez�sben az id�n szeretn�k bevezetni a devizaalap� (CHF, EUR) hitelez�st. A k�rtyakibocs�t�sban j�lius 1-j�t�l a First Dataval m�k�dik egy�tt a t�rsas�g (kor�bbi partner�k a Raiffeisen Bank volt).

A Credigen Bank a Cr�dit Agricole fogyaszt�si hitelez�sre szakosodott le�nyv�llalata, a Sofinco S.A. k�zvetlen tulajdon�ban van. A Sofinco 1998 okt�ber�ben l�pett a magyar piacra: az Euroleasing Rt.-vel k�z�sen Credigen P�nz�gyi Szolg�ltat� Rt. n�ven p�nz�gyi v�llalkoz�st alap�tott, amib�l tulajdonost�rs�t k�s�bb kiv�s�rolta. A lakoss�gi hitelez�sre szakosodott Credigen Bankot a francia befektet� 1999-ben, 2 milli�rd forint jegyzett t�k�vel alap�totta, a m�k�d�si enged�lyt a bank 2000 augusztus�ban kapta meg. A k�t c�get a tulajdonos 2001-ben �sszeolvasztotta.