Erste Bank: n�tt a profit

2008.07.30. 8:42

Az osztr�k Erste Bank, K�z�p-Eur�p�ban a m�sodik legnagyobb bankcsoport az UniCredit m�g�tt, 636,6 milli� eur�s ad�zott eredm�nyt jelentett az els� f�l�vr�l, 12,5 sz�zal�kkal t�bbet a tavalyi els� f�l�vi 566 milli�n�l.

A piaci k�r�lm�nyeket tov�bbra is neh�znek min�s�tett�k a besz�mol�ban, b�r az Erste Bank nincs �rezhet�en kit�ve a nem els�rend� amerikai jelz�logk�lcs�n�kre alapozott, sz�rmaz�kos �rt�kpap�rok �sszeoml�sa okozta kock�zatoknak. A "nem els�rend� v�ls�g" piaci k�vetkezm�nyei miatt az els� negyed�vre 32,8 milli� eur�s, a m�sodik negyed�vre 10,7 milli� eur�s terhet sz�moltak el �rt�kcs�kken�sek-le�r�sok miatt.

A folytat�d� profitn�veked�st a hitel�llom�ny K�z�p- �s Kelet-Eur�p�ban nagy b�v�l�s�nek tulajdon�tj�k, de lass�totta a n�veked�st, hogy emiatt az els� f�l�v eg�sz�ben egyszersmind 60,5 sz�zal�kkal n�velt�k a kock�zati tartal�kol�st is az egy �vvel azel�ttihez k�pest, 384,1 milli� eur�ra. Az els� negyed�vben, szint�n �ves �sszehasonl�t�sban, m�g csak 27 sz�zal�kkal n�velt�k a kock�zati tartal�kol�st.

A nett� kamatbev�tel 2,306 milli�rd eur�, 24,1 sz�zal�kkal t�bb a tavalyi els� f�l�vi 1,858 milli�rdn�l. Az els� negyed�vben ez 27,4 sz�zal�kkal n�tt.

A nett� jutal�kbev�tel 13,3 sz�zal�kkal 1,002 milli�rd eur�ra gyarapodott. A saj�tsz�ml�s �gyletek bev�tele 16 sz�zal�kkal 184,4 milli� eur�ra cs�kkent a tavalyi els� f�l�vi 219,6 milli�hoz k�pest. Az els� negyed�vben ez 34,1 sz�zal�kkal apadt.

Erre az �vre a tov�bbra is profit legal�bb 20 sz�zal�kos, j�v�re legal�bb 25 sz�zal�kos n�veked�s�ben b�znak a csoportn�l. A magyarorsz�gi tev�kenys�gben az ad�zott eredm�ny az els� f�l�vben 51 sz�zal�kkal 54 milli� eur�ra emelkedett az egy �vvel kor�bbi 35,7 milli�hoz k�pest.

A kamatk�l�nb�zet 18,7 sz�zal�kkal 137,8 milli� eur�ra gyarapodott 116,1 milli�hoz k�pest, a kock�zati tartal�kol�st 28,1 milli� eur�ra n�velt�k 22,1 milli�hoz k�pest. A nett� jutal�kbev�tel 15,1 sz�zal�kkal 68,4 milli� eur�ra emelkedett.

Tavaly az Erste Bank 1,175 milli�rd eur�s ad�zott eredm�nyt �rt el kisebbs�gi r�szesed�sek n�lk�l, 26 sz�zal�kkal t�bbet a 2006-os 932,25 milli�n�l, kiss� meghaladva a v�llalati c�lt. Az Erste Bank nincs kit�ve "nem els�rend�" kock�zatoknak: a tavalyi utols� negyed�v az eddigi legjobb negyed�v volt a csoport t�rt�net�ben: a 337 milli� eur�s negyed�vi ad�zott eredm�ny 22 sz�zal�kkal t�bb volt az egy �vvel azel�ttin�l, �s t�bb az elemz�k �ltal �tlagosan v�rt 330 milli�n�l is.

A piaci k�r�lm�nyeket neh�znek min�s�tett�k a besz�mol�ban, de a cseh piac feljavul�sa �s a v�rtn�l jobb rom�niai eredm�ny az el�z� �vihez k�zeli �tem� n�veked�shez �s �jabb rekordhoz seg�tette az �ves profitot.
A rom�n BCR-n�l az ad�zott eredm�ny 42 sz�zal�kkal 362,1 milli� eur�ra n�tt. A BCR 2006. okt�ber �ta szerepel a csoportm�rlegben

Az Erste Bank csoport �zemi eredm�nye 27,2 sz�zal�kkal 2,548 milli�rd eur�ra gyarapodott.
A nett� kamatbev�tel - a kamatk�l�nb�zet - 3,946 milli�rd eur�, 23,7 sz�zal�kkal t�bb a 2006-os 3,189 milli�rdn�l. A BCR n�lk�l 11,9 sz�zal�kkal n�tt volna a nett� kamatbev�tel. Az �tlagos kamatmarzs 2,49 sz�zal�kra n�tt 2,31 sz�zal�kr�l, �gy, hogy Ausztri�ban kiss� cs�kkent, 1,6 sz�zal�kra, a t�bbi m�k�d�si orsz�gban 4,1 sz�zal�kra emelkedett 3,8 sz�zal�kr�l.

Tavaly az Erste Bank magyarorsz�gi tev�kenys�g�nek ad�zott eredm�nye 92,6 milli� eur�ra n�tt a 2006-os 85,2 milli�r�l.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK