Felez�d�tt a Fortis profitja

2008.08.04. 10:44

A magyarorsz�gi �rdekelts�gekkel is rendelkez� belga-holland Fortis p�nz�gyi csoport nyeres�ge majdnem a fel�re cs�kkent a m�sodik negyedben a p�nz�gyi v�ls�g kiv�ltotta le�r�sok miatt.

Az ad�zott eredm�ny 830 milli� eur� volt az egy �vvel kor�bbi 1,6 milli�rdot k�vet�en, de t�bb, mint az elemz�k �ltal v�rt 754 milli�.

A Fortist is megviselte a nem els�rend� amerikai jelz�logk�lcs�n�kre �p�tett sz�rmaz�kos �rt�kpap�r-piac �sszeoml�sa - emiatt a m�sodik negyed�vben 362 milli� eur�s �rt�kle�r�sra k�nyszer�lt -, �s a "nem els�rend� v�ls�g" okozta hitelsz�ke �s kamatemelked�s a bankk�zi piacokon. A csoport j�nius v�g�n 1,5 milli�rd eur�s t�keemel�st hajtott v�gre, ezen k�v�l az id�k�zi osztal�kfizet�s visszatart�s�val, ad�ss�g-kibocs�t�ssal, r�szlegek �s ingatlanok elad�s�val �s visszab�rl�s�vel igyekeznek jav�tani a csoport p�nz�gyi helyzet�n.

Tavaly a Fortis 3,994 milli�rd eur�s ad�zott eredm�nyt �rt el, 8 sz�zal�kkal kevesebbet a 2006-os 4,352 milli�rdn�l. Az eredm�nyt seg�tett�k r�szesed�s-elad�sok, de rontotta az ABN AMRO egy r�sze megv�tel�nek k�lts�ge, tov�bb� m�r tavaly 2,7 milli�rd eur�nyi �rt�kle�r�s, nem els�rend� amerikai jelz�logk�lcs�n�kre alapozott �rt�kpap�r-sz�rmaz�kok le�rt�kel�d�se miatt.

A Fortisn�l 2006 febru�rj�ban k�z�lt�k, hogy tulajdonukba ker�l az Innotrade Leasing Rt. �s a Takleasing Rt. magyar l�zingv�llalat is. Ezzel a Fortis n�velni k�v�nja jelenl�t�t Magyarorsz�gon, miut�n 2005-ben fi�kot nyitott.

A 2005. okt�berben megnyitott budapesti fi�kj�val a Fortis Bank az els� olyan k�lf�ldi p�nz�gyi csoport, amely nem �n�ll� le�nybankkal vagy k�pviselettel, hanem bankfi�kkal jelent meg Magyarorsz�gon. Erre az EU-csatlakoz�s �ta van lehet�s�g�k a tag�llamok p�nzint�zeteinek. A Fortis r�szt vesz az M6-os aut�p�lya harmadik szakasz�nak finansz�roz�s�ban.

Id�n v�rhat�an �jb�l megdupl�zza �gyfeleinek sz�m�t a Fortis Bank Magyarorsz�g, a jelenlegi mintegy 200 �zleti partner helyett �v v�g�n v�rhat�an t�bb mint 400 v�llalati �gyfelet szolg�l majd ki, mondta Szir�ki Edit vez�rigazgat�, a magyarorsz�gi Fortis-fi�k vezet�je az MTI-nek �prilisban.

KAPCSOLÓDÓ CIKK