A Richter Gedeon Nyrt. 2008 els� f�l�v�ben��86,676 milli�rd forint nem konszolid�lt �rbev�telt �rt el, 2,5 sz�zal�kkal t�bbet��az el�z� �v els� f�l�vin�l, ad�zott nyeres�ge azonban��32,8 sz�zal�kkal 11,149 milli�rd forintra cs�kkent - k�z�lte a t�rsas�g a nemzetk�zi sz�mviteli szabv�ny (IRFS) szerinti gyorsjelent�sben kedden.

A��Richter csoport konszolid�lt �rbev�tele 3,2 sz�zal�kkal 114,834 milli�rd forintra n�tt, a csoport m�rleg szerinti nyeres�ge 29,2 sz�zal�kkal 13,134 milli�rd forintra cs�kkent az �v els� fel�ben.

A m�sodik negyed�vben a konszolid�lt �rbev�tel 57,808 milli�rd forint volt, 4 sz�zal�kkal alacsonyabb, mint a b�zisid�szakban, a m�rleg szerinti eredm�ny 2,913 milli�rd forintot tett ki,�72,4 sz�zal�kkal kevesebbet mint�2007 m�sodik negyed�v�ben.

A negyed�ves profit jelent�sen elmarad a portfolio.hu �ltal k�sz�tett 6,01 milli�rd forintos elemz�i konszenzust�l.

A profit cs�kken�s�t els�sorban az��5,8 milli�rd forintos m�sodik negyed�vi p�nz�gyi vesztes�g okozta. Az els� f�l�vben �sszesen 4,769 milli�rd forintot tett ki a konszolid�lt p�nz�gyi vesztes�g.

A csoport els� f�l�vi���zleti eredm�nye 19,278 milli�rd forint volt, 2,5 sz�zal�kkal magasabb a b�zisn�l. Az �zleti tev�kenys�g�� m�sodik negyed�vi 9,182 milli�rd forintos��eredm�nye viszont 3,4 sz�zal�kkal elmarad az el�z� �vt�l.

A konszolid�lt��ad�z�s el�tti nyeres�g hat h�nap alatt 14,966 milli�rd forintot �rt el, ami 25,8 sz�zal�kkal kevesebb az el�z� �v els� f�l�vin�l.

A nem konszolid�lt egy r�szv�nyre jut� nyeres�g (EPS) az els� f�l�vben 598 forint volt, szemben az el�z� �vi�890 forinttal. A konszolid�lt EPS 705 forintot tett ki, m�g egy �vvel kor�bban 995 forint volt.

A konszolid�lt kimutat�s szerint a t�rsas�g belf�ld�n 14,853 milli�rd forint �rbev�telre tett szert az �v els� fel�ben. A gy�gyszer-nagykeresked� Medimpex �rt�kes�t�se miatt a bev�tel 40,3 sz�zal�kkal esett az el�z� �v els� f�l�v�hez k�pest. A Medimpex n�lk�l korrig�lt konszolid�lt belf�ldi �rbev�tel 11,9 sz�zal�kos cs�kken�st mutat.

A Richter 5,7 sz�zal�kos piaci r�szesed�ssel a negyedik legnagyobb szerepl� a magyar gy�gyszerpiacon.

Az export �rbev�tel az els� hat h�napban 394,6 milli� eur� volt, 14,3 sz�zal�kkal t�bb az egy �vvel kor�bbin�l. Az amerikai piac kiv�tel�vel minden rel�ci�ban n�tt az �rt�kes�t�s.

A F�K-orsz�gokban 148,3 milli� eur� forgalmat �rt el a Richter, ez 9,8 sz�zal�kkal magasabb a b�zisn�l. Ebb�l 98,2 milli� eur� volt az oroszorsz�gi forgalom, ami 6,3 sz�zal�kos emelked�s.

Az Eur�pai Uni�ba sz�ll�tott term�kek bev�tele 11,9 sz�zal�kkal, 130,1 milli� eur�ra n�tt. Az amerikai �rt�kes�t�s doll�rban 11,6 sz�zal�kkal cs�kkent, els�sorban a hat�anyag kivitel visszaes�se miatt, �s az �rbev�tel��28,9 milli� doll�r volt.

A 18,638 milli�rd forint jegyzett t�k�j� t�rsas�g konszolid�lt saj�t t�k�je 309,63 milli�rd forint volt j�nius v�g�n, egy �v alatt 5,6 sz�zal�kkal emelkedett.

A Richter r�szv�nyei a Budapesti �rt�kt�zsde A kateg�ri�j�ban forognak. A pap�r a keddi t�zsdenapon 4,14 sz�zal�kos cs�kken�ssel, 32 400 forinton z�rt. A r�szv�ny legalacsonyabb �rfolyama az elm�lt 52 h�tben 31 525 forint, a legmagasabb 41 500 forint volt.