A Richter Gedeon Nyrt. Magyarorsz�g kiv�tel�vel minden piac�n n�veked�sre sz�m�t az id�n.

A F�K-orsz�gokban doll�rban 15 sz�zal�k f�l�tti n�veked�s v�rhat�, ezen bel�l az eur� elsz�mol�s� oroszorsz�gi piacon k�zel 10 sz�zal�k lehet az �rbev�tel n�veked�se 2008-ban - mondta Bogsch Erik, a gy�gyszergy�r vez�rigazgat�ja keddi budapesti sajt�t�j�koztat�j�n.

Az Eur�pai Uni� orsz�gaiban 10 sz�zal�kos, eur�ban m�rt b�v�l�st v�r a Richter, �s az amerikai piacon, ahol a t�rsas�g kor�bban cs�kken�st prognosztiz�lt, az el�z� �vi forgalom megism�tl�s�t rem�lik.��

A hazai piacon 10 sz�zal�kos forgalom cs�kken�st jelzett el�re a vez�rigazgat�.

Bogsch Erik a belf�ldi forgalom cs�kken�s�t a magyar gazdas�g probl�m�ival, �s a kedvez�tlen ipar�gi k�rnyezettel magyar�zta, hozz�t�ve, hogy az er�s forint is rontja a magyarorsz�gi eredm�nyeket.

Hangs�lyozta, hogy emiatt a c�g tov�bb cs�kkenti beruh�z�sait, amelyek �rt�ke az id�n 14 milli�rd forintra cs�kken a tavalyi 17 milli�rd forintr�l, �s j�v�re m�g alacsonyabb lehet. Bel�that� id�n bel�l a Richter egyetlen jelent�s beruh�z�sa a biotechnol�giai �zem Debrecenben, ez a fenti �sszegen k�v�l tov�bbi 2 milli�rd forintos kiad�st jelent az id�n.

M�s t�ren is, p�ld�ul a marketing ter�let�n tov�bbi k�lts�gcs�kkent�sekre k�nyszer�l a c�g, tov�bb� megv�lik 200 szerz�d�ses dolgoz�j�t�l.

A vez�rigazgat� kifejtette, hogy a magyarorsz�gi �rbev�tel ugyanakkor egyre kisebb h�nyadot k�pvisel a c�g �ssz�rbev�tel�ben, ar�nya az id�n az els� f�l�vben 13 sz�zal�kra cs�kkent az egy �vvel kor�bbi 22 sz�zal�kr�l.

A forint miatt rossz a p�nz�gyi erdm�ny

A gy�gyszergy�r els� f�l�ves teljes�tm�ny�t Bogsch Erik �gy �sszegezte, hogy j� �zleti eredm�nyt, de rendk�v�l rossz p�nz�gyi eredm�nyt �rt el a v�llalat.

A konszolid�lt szinten 4,769 milli�rd forintos negat�v p�nz�gyi eredm�nyt legnagyobb r�szt olyan nem realiz�lt t�telek okozt�k, amelyek a kintl�v�s�gek, illetve a devizabet�tek fordul�napi �t�rt�kel�s�b�l ad�dnak. Az er�s forint �rtelemszer�en rontotta ezt az eredm�nyt, a nem realiz�lt t�telek �sszesen mintegy 5,6 milli�rd forint negat�vumot jelentettek. A Richternek nincsenek hat�rid�s �zletei az �rfolyamv�ltoz�s fedez�s�re.

Bogsch Erik megjegyezte, hogy amennyiben a forint �rfolyama a jelenlegi szinten marad, �gy az �ves szinten 5 milli�rd forintos �zemi eredm�ny cs�kken�st jelent a Richter sz�m�ra.